בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • פורים
לחץ להקדשת שיעור זה
י"ד אדר תשע"ז

שפת אמת חלק א'

undefined

רבנים שונים

י"ד אדר תשע"ז
2 דק' קריאה
מדוע נקרא החג דווקא פורים, לכאורה זהו פרט שולי בסיפור המגילה, לכאורה הצלת עם ישראל מאבדון, המהפך שנעשה מיגון לשמחה, הם יסודות יותר משמעותיים בחג.
שאלה זו מעלה השפת אמת:

"על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. ומשמע שעיקר הנס תולה בזה. כי איך יקרא שם היום על דבר טפל שאינו העיקר. (הפור – הגורל שהפיל המן הוא טפל לעומת הצלת עם ישראל שהיתה) כי קשה הוי ליה למימר (היה לו לקרוא) פור למה פורים. (עוד מקשה היה צריך להיקרא פור בלשון יחיד ולא פורים בלשון רבים, כי המן הפיל פור אחד)
אך שגם גורל ישראל היה. ואף כי לא הפילו פור(מתרץ ה"שפת אמת" שיש שני גורלות אחד שלנו ואחד של אומות העולם). אך זה הפור שכשהגורל שלהם להשמיד לאבד כל היהודים. וזה אי אפשר. ממילא נהפך לטוב וגורל שלהם הוא גורל שלנו באמת. רק שצריך תפלה וצעקה לישועתו יתברך. וכן כתוב בנוסח אשר הניא "פור נהפך לפורים" . וזהו באמת גודל הנס שֶמה שהגורל מורה עליו הוא שהטבע צריך להיות כן. ומזה מוכח שלא היה הצלת ישראל על פי טבע כלל רק בנס ... ונמצא שהוא ב' גורלות"

מסביר השפת אמת, שיש את המזל – הגורל של אומות העולם, ואת המזל של עם ישראל. גורל האדם אלו המאורעות העתידים לבוא עליו בדרך הטבע. לפי הטבע של העולם לאומות העולם יש יכולת לפגוע בעם ישראל ואף להשמידו. אך יש גם גורל לעם ישראל, אותו לא לקח המן בחשבון כאשר הפיל את הגורל שלו, והוא למעלה מן הטבע. גורל עם ישראל הוא נס, שביכולתו לשנות את הטבע. גם אם לפי ההיגיון בדרך הטבע עם ישראל יכול להיות מושמד מתגלה לנו בפורים שהחיים של עם ישראל, הטבע הישראלי, הוא נס למעלה מכל הגיון וטבע. בפורים התגלה בצורה ברורה שגורל העולם כפוף לגורל ישראל, עם ישראל לא משועבד לטבע. ויותר מזה התגלה שביכולת הפור של עם ישראל – הגורל, לשנות ולהפוך את הצרה הגדולה לשמחה וששון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il