ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

הרב קוק חלק ח'

דף הבית ראשי בית מדרש אמונה וחסידות לימוד יומי באמונה הרב קוק Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר הורד דף מקורות

ג' ניסן תשע"ז

הרב קוק חלק ח'

ג' ניסן תשע"זנערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

דברי הרב קוק בכתביו כתובים באופן שוטף, כסיפור, ללא מקורות והפניות. משום כך, קשה לדעת מהיכן לקח הרב את המקורות לדבריו. אם כן יש לשאול, האם אכן דברי הרב מבוססים על מקורות מחכמי ישראל שלפניו?
כתב הרב קוק ב'מעט צרי' (הקדמה ל'אדר היקר'):

"...למרות כל עמל בעלי האגדה לפלגותיהם, בעלי המוסר, המחקר והקבלה העיונית, עכ"פ לחבב ולרומם את עבודת המחשבה והרעיון, לא זכינו עדיין בעניינו לקבע קבוצים וישיבות קבועים, שתהיה מטרתם לכנס במקום אחד, בקבוץ והתאמה, את כל פזורי המחשבה הגדולה של כנסת ישראל, שנגלתה בצדדים רבים, בדורות שונים, במצבים מיוחדים, בפלגות מפוזרות ובמקצעות וסגנונים מחולפים, ומכל-מקום הכל הולך למקום אחד, - למקור ישראל.
וכל אותם הספרים הנפלאים מלאי העניין, שכל כך התעמקו בהם גדולי הדורות בחבורם והפצתם, הם מונחים בקרן זוית, או נחשבים לספרי טיול, שמעיינים בהם בדרך ארעי, ועיון כזה איננו מביא כלל את תועלת המבוקש הכללי, להתכנסות המחשבות, לקישורן, התילדותן, ובניינן...
...ודאי חובתנו כעת לכתוב שם אל אלהי ישראל, בספרים, בחוברות, במאמרים, בחזיונות, בשירים, בפירושים, ובדרושים, ובכל אותם הכלים שהמחשבות נכנסות על ידם לרשות הציבור, ונשימם "במנא דכשר למקניא ביה" (בכלי שכשר לקנות בו) רעיונות ודעות, בימינו ודורותינו. נרחיב את מדת הלמוד העיון והדרישה על אופי המחשבי שלנו, לכל אגפיו, נקבע גם עליו מסכת (לימוד קבוע), נעשה גם בו חריפים ובקיאים, גדולים וגאונים, ננסה כחנו יוכל היות שאור המחשבה יישר לנו את הדרך, גם על החיים והמעשה, גם על התלמוד וההוראה. ההרגל לשוטט בהיכל הרעיון, לאנשי דעה, לטייל בין שדרות השיטות השונות שבדרכי תורת המחשבה, יעודד את רוחנו, ויקיץ לתחיית עלומים את כחותינו הנרדמים ועיפים מקוצר רוח, ויביאנו להכיר, לעצמנו, ולזולתנו, את חסנה ועשרה הרוחני של כנסת ישראל, את בהירות מחשבתה וקדושת מוסרה..."

מדברי הרב עולה כי וודאי אין כוונתו לכתוב תורה חדשה, מנותקת, ח"ו, מהמקורות שנכתבו לפניו, אלא להפך, להתעמק ולהרחיב את העיון כמה שיותר בכל ספרי האמונה הראשונים והאחרונים ומתוך כך להעלות שיטה בהירה ועמוקה, שהיא זו שתהיה ה'מנוע' של תחיית האומה וגאולתה בארצה.
הרב כתב באחת מאגרותיו:

"בחוברותיי לא אמרתי שום דבר מדעתי והם כולם דברי אלקים חיים, שחצבתים מיסודי דברי חז"ל והקבלה האמתית. וכל הדבק בהם בעיון, חזרה וטהרת הלב, אשריו וטוב לו בזה ובבא בעה"י".

ובמקום אחר כתב:
"אין שום דבר, מהדעות והמחשבות שלי, שאין לו מקור בכתבי האר"י ז"ל."
הרב הנזיר היה אומר: "בחזון נכתבו הדברים, וגם עריכתם, באורות הקודש, אסתמכו עליה משמיא... ואילולי דמיסתפינא הייתי אומר, עריכתם ככתיבתם, ברוח עליון" (משנת הנזיר, עמ' צ(.
עוד סיפר הרב הנזיר:
"הרהבתי עוז ושאלתי פעם אחת את מרן הרב זצ"ל: מדוע איננו משתדל בהדפסת כתביו? והתשובה: 'יודע אני שבכתבים שלי ישנם גילויים ועל כן אם מזדמן שמישהו מתעורר להדפסה, הנני מרשה לו, אולם להשתדל בזה בעצמי - זאת אינני רוצה' ". (מסכת הנזיר, הרמ"צ נריה, עמ' סד').
לסיכום: הרב כותב על עצמו שלכל דבריו ישנו מקור מדברי חז"ל ומדברי קבלה. ובמיוחד מכתבי האר"י ז"ל. אך אין זה סותר את העובדה שהדברים נכתבו גם ברוח הקודש היינו מתוך השראה אלוקית עליונה.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב