בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

שמואל אשר בן רבקה

51. מודה אני

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
כשאדם קם בבוקר כאשר הוא פוקח את עיניו, עוד בטרם שהוא קם ממטתו לפני שהוא נוטל את ידיו ורוחץ את פניו, מיד כשהוא מתעורר הוא אומר: "מודה אני לפניך מלך חי וקים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך".

מילים מועטות אלו שנאמרות ברגע ההתעוררות מהשינה לחיים מביעות את החויה העמוקה הנפלאה של שעת ההתעוררות. בסדור עולת ראיה מבאר הרב אברהם יצחק הכהן קוק את ברכת מודה אני ומתוך ביאורו אפשר ללמוד על הרגשותיו של הרב בקומו משנתו. לבו מלא רשמים מלא התפעלות, מהפגישה מחדש עם העולם הגדול המלא טוב, וזה מביא אותו לשמחה עליונה ולהודאה להקב"ה על הכל. המלה הראשונה הפורצת היא מודה, תודה, תודה לד' על שהחזרת בי נשמתי. כך מתעורר אדם המאמין בבוקר ומתחיל את היום במבט אופטימי שמח ומאושר ובוטח בד' הטוב ומיטיב. הוא יודע שהקב"ה אלקי עולם אדון כל המעשים. הכל ממנו. ועל הכל הוא מודה, הוא מברך. ותחילת סדר יומו של המאמין לאחר שהוא קם תפילה להקב"ה. ובברכות התפילה בטוי להתבוננות בסדר העולם הנה ברכת יוצר המאורות מביעה את הגדולה של מעשה בראשית מה רבו מעשיך ד' כולם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כמה גדולה ומרשימה מערכת צבא השמים, השמש המחדשת את אורה עלינו בכל יום מחדש והברכה מוכרחה להתפרץ מעומק הלב ברוך אתה ד' יוצר המאורות.

הלב הבריא המאמין איננו שוקע בשגרת החיים. איננו כורע תחת טרדות היום יום. אלא ער ומתבונן וסוקר את המציאות רואה את נפלאותיה ויודע מי הוא היוצר הבורא כל אלה. המאמין השלם מתחדש בכל יום מחדש, מתרשם מחדש שמחתו מתחדשת וברכותיו נאמרות מלב חי ומרגיש.

ולאחר ברכת יוצר המאורות על כל מעשה בראשית. הוא מתעלה למדרגה עליונה יותר ונזכר בגדולה האלקית המיוחדת של עם ישראל בהיותו עם ד' אשר הקב"ה אוהבו אהבת עולם ולכן קרב את ישראל אליו ונתן תורה לישראל. האור האלקי המאיר בתורה נפלא הוא נשגב הוא לאין ערוך לעומת מעשה בראשית החומריים. ועל זה באה ברכת אהבת עולם אהבתנו ד' אלקינו. בנו בחרת מכל עם ולשון. בכל יום ויום מתחדש העולם, ומתחדשת אהבת ד' לישראל, אהבה לוהטת חיה חדשה. כך מרגיש המאמין והוא מברך את ד' על כך ואומר ברוך אתה ד' הבוחר בעמו ישראל באהבה. ואחרי שתי הברכות הללו מקבל עליו המאמין עול מלכות שמים מחדש. בכל הנכונות למלא את רצון ד' בשלמות ללא שיור. מתוך אהבה שלמה בכל הלב מתוך נכונות אפילו למסירות נפש. מתוך מוכנות לתת את הכל בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. כך מתחיל סדר יומו של אדם המאמין מתוך מבט כולל על העולם ועל החיים ועל מי שאמר והיה עולם. וממילא כל היום איכותי, אידיאלי, משמעותי. לא אפור רדוד שטתי ריקני. אלא עמוק עשיר ומלא.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il