ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שבת בקראון פלזה עם הרב שמואל אליהו והרב יוני לביא ושבת שירה עם הרב סבתו
בית המדרש בית מדרש שמיני

מיקוד לפירוש הרמב"ן על התורה פרשת שמיני

206
לחץ להקדשת שיעור זה
ט, ב-ג
ד"ה והנה הקרבנות
העגל לכפר על העגל
קרבנות היום השמיני לא נזכרו בציווי של ה' למשה, כיוון שהציווי עסק בימי המילואים, ואילו הקרבנות כאן הם של אהרן ובניו בכהונתם. ועוד, יתכן שקרבנות אלו נוספו רק אחר חטא העגל, ככפרה עליו, ולכן לא הופיעו בציווי ה'. ואכן, קרבנות אלו זהים לקרבנות יוה"כ. על פי זה אפשר לבאר מדוע שרפו את החטאת בלי שכתוב ציווי לכך, כדין חטאת יוה"כ.

ט, ז
ד"ה וטעם קרב
חטא אהרן לנגדו תמיד
פשט הכתוב הוא שמשה אומר לאהרן לגשת לצפון המזבח לשחיטה. אך חכמים למדו שהיה צורך לומר לאהרן להתקרב, כיוון שהוא התבייש, כאשה שנישאה למלך ומתביישת לשמשו, ואחותה אומרת לה: הגיסי דעתך ושמשי את המלך. הסבר נוסף במדרש הוא שתמיד היה קבוע במחשבתו של אחרון זכרון חטאו בעגל, ולכן נדמה היה לו המזבח בתבנית שור, כדמות העגל, וסבר שחטאו יעכב את הכפרה. או שהשטן הראה לו דמות זו. כך או כך, בא משה ואמר לו לקרב אל המזבח כיוון שלכך
נבחר וה' רוצה בו.

י, א
ד"ה ותצא אש
ביאור חטא נדב ואביהוא הקטורת שייכת למידת הדין (ראה רמב"ן שמות ל, א) אך כשמקטירים אותה יש לכוון לשם ה', ולא למידת הדין בלבד. הרמב"ן מדייק שנדב ואביהוא כוונו להקטיר לשם מידת הדין הרמוזה באש, ולא לשם ה', ולכן פגעה בהם מידת הדין. (מבואר על פי רבנו בחיי וריקנאטי)

י, ג
יסוד לשוני - דיבור זה גם אל הלב
את זה אל תכתוב. אני רק רוצה שזה יהיה מצויין בשבילי כאן.

יא, א
ד"ה אל משה ואהרן
הטהרה בעיקר בכהנים
מצוות הטהרה כחיוב שייכות לכל ישראל רק ברגלים, אך לכהנים, שתמיד צריכים להיות טהורים לשם עבודה ואכילת טהרות, הן עיקריות יותר. מה גם שתפקידם להורות את בני ישראל, ולכן עליהם להיות בקיאים יותר. ולכן מצוות אלה נאמרו לישראל גם על ידי אהרן, ונספחות לספר ויקרא השייך לכהנים ברובו.

יא, ט
ד"ה וטעם הסנפיר
סיבת סמני הטהרה בדגים - רפואית
דגים שיש להם סנפיר וקשקשת חיים רק במים צלולים, ולא חיים בעומק הים, עקב כך יש להם יותר חום ופחות זיהומים, ולכן הם בריאים יותר לאכילה. שאר הדגים חיים במים עכורים, וכן חיים בעומק ובקור ולכן פחות דוחים זיהומים, וקרובים להמית.

יא, יג
ד"ה ואת אלה
החיות האסורות טורפות ואינן בריאות
בתורה אין סימנים לטהרת עופות, אך חכמים אמרו שהדורסות אסורות, והרמב"ן מסביר שטבען אכזרי, ולכן עלולות להוליד אכזריות במי שאוכל מהן. גם בבהמות, הטהורות אינן טורפות. בנוסף, חלב בהמה טמאה אינו מתגבן, ואולי זה סימן לבעיה רפואית להולדה, וכן חלב החזיר ידוע שאינו בריא.

יא, כח
ההבדל בין משא לנגיעה
התורה החמירה במשא טומאה שיטמאו גם הבגדים, יותר ממגע.

יא, לז
טעם להכשר טומאה במים
עוד בנושא שמיני
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il