בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • נשא
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 282

הקשר בין 'האיש הישראלי' לאנשי הקודש

undefined

הרב אברהם טייץ

סיון תשע"ז
2 דק' קריאה
"והביא האיש את אשתו אל הכהן"
1
אמרו חז"ל: "אמר חזקיה : למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת תרומות ומעשרות ? לומר לך שכל שיש לו תרומות
2 ומעשרות ואינו נותנן לכהן ,סוף שהוא נצרך לכהן על ידי אשתו"
.
מרן הרב זצ"ל מסביר כי הקשר והיחס בין המיוחדים לתורה , הכהנים ואנשי התורה והרוח לאנשי המעשה פועל
עליהם ומדריך אותם בצדדים המוסריים של החיים.
כח התורה פועל בכולם - בעוסקים בתורה הוא פועל על ידי עיסוקם ולימודם בה, ואילו בכל העם נעשית
ההשפעה, על ידי הקשר והאהבה שהם רוכשים ללומדיה . דבר זה יוצא לפועל דרך סדר מתנות הכהונה שעם
ישראל מעניק לאנשי הרוח.
מתנות אלו יוצרים את החיבור המיוחד עם אנשי הקודש והוא אשר משפיע רוח של קדושה ומוסר.
מאידך, המתנתק מאנשי הרוח ונפרד מהם בכך שאין הוא נותן את מתנות הכהונה,עלול הוא להידרדר בענייניו
המוסריים עד שנושא הצניעות שבתוך ביתו ירד לשפל המדרגה גם הנטייה לעניינים גשמיים תגדל ותגרום בכך
להתרחקות מכל דבר שבקדושה ומכל אור של תורה.
כאן הוא המצב אליו האדם יכול להגיע ואז יצטרך לכהן על ידי הבאת אשתו, לבודקה אם 'סטתה טומאה
מתחתיו'
3
.
במעשה זה - יכיר האדם כמה התרחקותו מעובדי ד' וממורי התורה ויראת ד' גרמו לו לירידה מוסרית קשה.
תופעה זאת המתרחשת באדם הפרטי עלולה להתרחש גם באומה כולה.
רוח תאוות גשמיות המנשבת בכלליות האומה עלולה גם לזלזל בתורה ובלומדיה, מצב בו יתרחקו בני האומה
וההתייחסות לאנשי הרוח תהא להיותם במיותרים, וח"ו יהיו הם אז בבחינת שונאים ובזים להם.
מתוך כך - פורץ נגף השחתת המוסר וקיים החשש שהעם יורד עד למדרגה שפילה מאוד. אף מצבו המוסרי שפל ,
התנהגותו פורצת גדרות ו, הוא פרוע לשמצה.
רבים מנסים אז לחזור לדרך המוסרית הישרה, להסיר את הפריצות וההשחתה, אך אינם משימים אל ליבם כי הם
עצמם ביחסם המזלזל לאנשי הקודש גרמו למצב הזה . העם נזקק על כן דווקא להדרכת אנשי הקודש ואנשי
התורה ועליהם מוטלת החובה להתעסק בתיקון המצב המוסרי הירוד.
וככל שידע העם להעריך את פועלם של אנשי הקודש, כך יתעלה מצב האומה וכך ויתוקן גם רוחו המוסרי.
)פירוש עין איה – למסכת ברכות פרק תשיעי פיסקא שיח (

1
ספר במדבר פרק ה, טו
2
מסכת ברכות דף סג,א
3
על פי ספר במדבר פרק ה, יט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il