בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום הכיפורים
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל דהאן זצוק"ל

undefined
2 דק' קריאה
א: חולה שהצום עלול לגרום לו לסכנת חיים, או להחליש אותו בהתמודדותו עם מחלה מסוכנת בה הוא חולה, מחויב שלא לצום ביום הכיפורים.
ב: כדי לקבוע אם אדם צריך להימנע מהצום, עליו לברר לפני יום הכיפורים עם רופא ירא שמיים האם אסור לו לצום. לאחר הבירור עם הרופא יוכל הרב לפסוק את ההלכה כראוי, לכן צריך כל אדם שיש לו ספק אם יכול לצום, לברר בהקדם עם רופא את מצבו על מנת שיוכל לקבל תשובה ברורה מהרב.
ג: אם הרופא קובע שהחולה צריך לאכול ולשתות כרגיל, ואם לא יעשה כן יסכן את עצמו, יאכל וישתה ללא שינוי.
ד: במצב בו הרופא אומר שהחולה יכול להסתפק באכילה ושתיה מועטת ובהפסקות, צריך החולה לאכול ולשתות פחות פחות מכשיעור כפי שנפרט להלן.
אכילה: יאכל בכל פעם נפח של כ-30 סמ"ק. (למשל: אם אוכל לחם יאכל 20 גרם בכל מנה. קרקרים, יאכל 15 גרם בכל מנה. תמרים, יאכל 40 גרם), לכתחילה ישקול המאכלים לפני יום כיפור, ואם שכח, ישקול וימדוד ביום כיפור בכלי שאינו חשמלי.
בין אכילה לאכילה יפסיק 9 דקות, ואם קשה לו יפסיק רק 7 דקות בין האכילות.
שתיה: ישתה בכל פעם פחות ממלוא פיו, וכיוון שהשיעור משתנה מאדם לאדם, החולה צריך לבדוק כמה מים נכנסים ב'כמלא פיו', (דהיינו שממלא פיו מים באופן שרק לחי אחת מלאה), ויפלטם לתוך כוס, ויסמן את המקום שאליו הגיעו המים, וישתה בכל פעם פחות מזה. לכתחילה יש לבדוק זאת לפני כניסת הצום. למעשה השיעור לשתיה בכל פעם הוא כ35 סמ"ק.
לכתחילה יפסיק בין שתיה לשתיה כמו באכילה, ואם קשה לו וצריך לשתות יותר, יפסיק דקה אחת בין שתיה לחברתה, מפני שיש סוברים שלגבי שתייה הפסק זה מספיק.
אין הבדל בין שתיית מים לשאר משקים לכן כדאי לשתות משקים עתירי קלוריות ובכך ניתן יהיה להימנע מאכילה, בהוראת רופא כמובן.
ה: במהלך יום הכיפורים, חולה שאומר שהוא צריך לאכול משום שהוא מרגיש בסכנה או ספק סכנה, מאכילים אותו מיד (תריח א), כמו כן אם רואים על אדם שנחלש הרבה כל אדם יכול לקבוע שהוא בסכנה ומאכילים אותו מיד (תריח ו ברמ"א).
ו: בספר תורת היולדת לרב יצחק זילברשטיין שליט"א הביא תפילה מיוחדת שיאמר אותה החולה הצריך לאכול ביום הכיפורים לפני אכילתו. אנו מצרפים את התפילה לתועלת המוכרחים לאכול ביום הכיפורים:
הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות אכילה ושתיה ביום הכיפורים כמו שכתבת בתורתך: ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני ה'. ובזכות קיום מצווה זו תחתום אותי ואת כל חולי עמך ישראל לרפואה שלמה ואזכה ביום הכיפורים הבא לקיים שוב ועיניתם את נפשותיכם, כן יהי רצון, אמן.
ז: האם חולה האוכל יכול לעלות לתורה? בקריאת התורה בשחרית עולה ללא ספק שהרי הקריאה מחמת קדושת היום ולא מחמת הצום. בקריאה במנחה יש ספק האם חולה האוכל יכול לעלות וכדאי להמנע, אך אם אוכל לשיעורים ודאי יכול לעלות. וביום הכיפורים שחל בשבת בודאי יכול החולה לעלות במנחה (פסק"ת תרכא א).
ח: חולה שאין בו סכנה, יכול לבלוע כדורים, שהרי אין בהם טעם. ויבלעם ללא מים. אם אינו יכול לבולעם ללא מים, יערב במעט מים טיפת סבון על מנת לפגום לגמרי את טעמם. אפשר גם להכין מראש תה מר מאד באמצעות תה קמומיל בבונג, ולשתות איתו את הכדורים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il