בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
קטגוריה משנית
  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • יתרו
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
2 דק' קריאה
"לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וֵאלֹהֵי זָהָב לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם" (כ כ)

א. ציור בעלי חיים בפרוכת ובבית הכנסת
בפרשתנו צוה הקב"ה: "לא תעשון איתי אלקי כסף ואלקי זהב לא תעשו לכם". חז"ל (עבודה זרה מג א) למדו מפסוק זה שאסור לעשות צורות שמשי מרום.
הצורות האסורות הם: צורת אדם, צורת המלאכים, שרפים ואופנים וצורת ארבעת החיות שבמרכבה (כשהם יחד- אדם, אריה, שור ונשר).
הראשונים חלוקים בפרטי דין זה.
רבינו אליקים "צוה להסיר צורות אריות ונחשים שציירו בבית הכנסת בקולוניא". לשיטתו (ולשיטת עוד ראשונים) אין לקיים צורות חיות בבית הכנסת מכמה טעמים: א. איסור דאורייתא לעשות צורות בעלי חיים. ב. המתפלל מצווה שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר. ג. מפני החשד, שהמתפלל נראה כשוחה לאותם צורות. ד. מפני שהציורים עלולים לבטל את כוונתו של המתפלל
לעומת זאת רבנו אפרים התיר. לשיטתו (ולשיטת עוד ראשונים) יש ארבע סברות להיתר: א. האיסור הוא רק בצורות שעובדי הכוכבים עובדים. ב. האיסור הוא רק בצורה בולטת. ג. האיסור הוא רק בתלוש ולא במחובר (על סברה זו אין לסמוך לבדה, כפי שכתבו התוס'). ד. האיסור הוא רק בצורת אדם ובשמשי מרום ולא בצורות שאר בעלי חיים.
למעשה מחלוקת זו נמשכת עד פוסקי זמנינו. הגר"ע יוסף זצ"ל פסק לאיסור. וכתב: "רבני ישראל שליט"א נקראים לדרוש ברבים על כך, ולדבר על לב גבאי בית הכנסת בכל אתר ואתר, במתק שפתים, להסיר צורות אלו מבתי הכנסת".
לעומת זאת הדברי יציב מתיר וכתב: "אדרבא זה כבוד שמים שהכתר והכבוד לחי העולמים נותן התורה, וה' מתגאה על גאים, ולה' המלוכה, והמתנשא לכל לראש, ויש בזה כבוד התורה", שהאריות פונים אל כתר הכבוד ואנו מראים בזה שאף גבורת האריה כאין וכאפס בעינינו לעומת כבודו יתברך.

ב. קניית מוצרים שיש עליהם צלב
מעיקר הדין מותר לקנות מוצרים שמצויר עליהם צלב, אם ידוע שצלב זה לא נעשה לעבודה 0כלומר לפולחן), אלא לסמל מסחרי או סמל של מדינה.
טעם הדבר, שאין איסור בצורות עבודה זרה שנעשו לא לשם עבודה.
עם זאת, מידת חסידות שלא לקנות מוצרים עם צורות אלו, ורוח ישראל מתנגדת לכל שמץ של עבודה זרה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il