בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • דמוקרטיה
קטגוריה משנית
  • משפחה חברה ומדינה
  • מדינת וממשלת ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
3 דק' קריאה
עד מדינה מבחינה פסול הילכתית מכל בחינה. נסביר את הדברים.
א. ע"פ רוב 'עדי מדינה' האנשים עבריינים, אנשים שעברו עבירה בעצמם, והרי רשע אינו יכול להעיד, כי מעשיו הרעים גורמים לאיבוד האמון בעדותו.
ב. גם אם עד המדינה איננו עבריין או טרם שהוכחה עבריינותו, הרי מדובר כאן לרוב מבחינה משפטית ב'נוגע בדבר'. הנגיעה ברורה לחלוטין. יש לו אינטרס מובהק לכסות על עצמו מפשעים או ליצור רווחים שהוא קשור אליהם.
נכון שנחלקו הפוסקים אם גם באינטרסים חוץ כספיים, יש עדות של 'נוגע בדבר', אבל סוף כל סוף נפסק שאין לך דבר יותר יקר לאדם מאשר כבודו וחירותו. אם אותו עד קונה את חירותו ובמקום ללכת לבית סוהר הוא יוצא לחופשי על חשבון הפללת זולתו, אין לך 'נוגע בדבר' יותר מכך.
אז אם לא מקבלים עדות של 'עד מדינה' איך ישפטו משפט צדק?
יש במשפט העברי מושג שנקרא 'דין המלך' ומושג נוסף שנקרא 'הוראת שעה'. חכמים נתנו סמכות לבית הדין לפסוק גם לא ע"פ סדרי הדין הרגילים במצבים חריגים.
"בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין". אם הדור פרוץ ויש צורך לגדור פרצות אזי באופן חריג מקבלים גם עדויות נסיבתיות, גם בעדים בלתי כשרים. זו איננה עדות זו רְאָיָה.
הרְאָיָה היא דבר מאוד קשה לדיינים היות והם צריכים לבדוק אותה היטב עד כמה היא אמינה או לא אמינה. כך מהזווית המעשית של 'עד מדינה' גם ברמה ההילכתית.
חקירת אישי ציבור זו לא הצגה בכיכר העיר
האם ניתן לקבל 'עדות מדינה' על ראש הממשלה?
אם נידרש להתייחס למקרה הנדון, כיוון שמדובר לא בעד מדינה רגיל אלא בעד מדינה אשר יש בעדותו אולי להפליל את ראש הממשלה. מבחינה הלכתית גם מלך נידון וברור שגם ראש ממשלה של ימינו. אבל ברמה העקרונית ברגע שיש חשד, דנים וחוקרים אותם בחשאי.
בתורת ישראל הגישה מאוד מושכלת. אין דנים את האנשים הבכירים האלה בדין שהוא הצגה לכל העולם כיוון שמלבד הטיפול בו יש השלכה למוסדות המדינה והשלטון. כגון מוסד הנשיאות, מוסד המלוכה, מוסד ראש הממשלה, מוסד הרבנות והדיינות, ואסור לפגוע באמינות של העם כלפי המוסדות השלטוניים.
לכן התורה קובעת, נעשה דין ומשפט גם לאנשים כאלה אבל בחשאי, בועדה ממלכתית בדלתיים סגורות, בה יעמדו ראשי הדיינים שאחראים על המשפט ואמונים ביושרם על העם. לא בפרסום כדי לא לפגום במוסד כמוסד, ולא לערער את המערכות השלטוניות וליצור סערות חברתיות ופוליטיות שלא הוכחו באמת.
לצערנו כיום זה לא נעשה אלא נהפוך הוא. יש היום אינטרס תקשורתי גדול מאוד ומגמות פוליטיות גדולות. השיטה הנוכחית מעודדת מצבים כאלו לצורך מגמות תקשורתיות ופולטיות.
אינני פוסק שראש הממשלה זכאי, אינני יודע מה עם ראש הממשלה, צריך לחקור, אבל ברור לכל שיש כאן מגמות פוליטיות.
לכל הדעות, אם ידוע שיש אינטרסים פולטיים שבוחשים ויש גורמים מממנים כדי להפיל את ראש הממשלה שלא באמצעות הקלפי, אז בוודאי גם ברמה המעשית, עולם המשפט זהיר בקבלת עדות כזו.
אסור שהעם יאבד אמון במוסדות השלטון
כב' הרב, הרי אנו יודעים שבמשפט הדיינים צריכים לתת אותו ייחס לעני ולעשיר, למלך ולאיש הרגיל אז מה בעצם הרב אומר לנו, שיש הבדל בדין 'עד מדינה' כשמדובר בראש ממשלה או באדם רגיל?
אכן כן. זאת המושכלות האדירה של משפט התורה. לא כי דמו סומק טפי. דמו לא יותר אדום מדם אדם רגיל. לחלוטין אין הבדל בין אדם רגיל לראש הממשלה או שר, אלא יש אנשים שמייצגים מוסדות שלטון ואסור בשום פנים ואופן לגרום לכך שהעם יאבד אמון במוסדות השלטון.
ראו כיצד מן הרגע שנשיא הורשע ויש פרסום גדול, איבדו האזרחים את האמון במוסד הנשיאות. אותו דבר ראש הממשלה, אותו דבר שר, אותו דבר רב. גם רב גדול צריך להרשיע אותו במידה וצריך להרשיע אותו, אבל לא בפרסום כי אז אנחנו פוגמים במוסד הרבנות.
צריך להיזהר לא לשבור את החבית ולשפוך את יינה. צריך לדעת איך לטפל טיפול נקודתי אמיתי. אפשר לא לקבל את האיש, אבל לא את המוסד כמוסד. אפשר להרשיע אדם המקרה שהוכחה אשמתו, אבל לא לפגוע במוסדות השלטוניים.
ה' יהיה בעזרנו שתתקיים בנו הנבואה "וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il