בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מודעות עצמית ופיתוח האישיות
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

undefined
2 דק' קריאה
כל אחד מאיתנו רוצה באישיות בריאה והרמונית, שבה כל כוחות הנפש באים לידי ביטוי בצורה מאוזנת. רבינו יהודה הלוי המשיל אדם כזה למלך 1 :
החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם ומספק להם כל צרכם במידה נכונה, והוא נוהג בכולם בצדק. לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו. כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם נשמעים לו, ממהרים להיענות לקריאתו, עושים ככל אשר יצום, ונזהרים מכל אשר יאסור עליהם.

גם התורה מצווה אותנו לתקן ולשכלל את המידות ותכונות הנפש, שבונות בסופו של דבר את האישיות שלנו. על כך אמרו חז"ל 2 :
אמר רבי חמא ברבי חנינא: מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם להלך אחר שכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא? אלא להלך אחר מידותיו של הקב"ה. מה הוא מלביש ערומים אף אתה הלבש ערומים, הקב"ה ביקר חולים אף אתה בקר חולים...

במשך הדורות, נכתבו ספרים רבים בעניין עבודת המידות, הידועים שבהם הם "מסילת ישרים" לרמח"ל, "אורחות צדיקים", "המספיק לעובדי ה'" לר' אברהם בן הרמב"ם, 'פלא יועץ' לרבי אליעזר פאפו, ועוד.

בסדרה זו נעסוק בתרומתה של הפסיכולוגיה לבניין האישיות. כהקדמה, יש להבחין בין מבנה נפש האדם ותפקידו לבין תיאוריות פסיכולוגיות.

כאשר אנו עוסקים ביעדים אליהם האדם צריך לשאוף, או במבנה הבסיסי של נפש האדם - אנו עוסקים בתורה, הנכונה ביחס לכל אדם באשר הוא. אולם ביחס לתיאוריות פסיכולוגיות אני נוהג להקדים כלל ברזל: אין להאמין לאף מילה! תיאוריות פסיכולוגיות אינן שייכות לאמונה, הן בטבען הכללות, וביחס לאדם פרטי הן חייבות להיבחן בספקנות גדולה, אם הן מתאימות לו. ההכללות חשובות כי הן מהוות 'קיצור דרך', אין צורך לחשוב על כל דבר מהתחלה ו'להמציא את הגלגל' כי אנשים אחרים כבר חשבו על כך, אבל כאשר אדם עוסק בעצמו או בחבר שלו, הוא חייב לראות אם התיאוריה הכללית מתאימה. אם כן אז מצוין, כי אז הרעיון הכללי מקדם אותו, אבל אם לא - אז הוא צודק, כי אדם אינו חי את הכלל אלא את עצמו בלבד.

הסדרה כוללת שתי יחידות: הראשונה "מודעות עצמית ומבנה נפש האדם" עוסקת במודעות העצמית, על מקומם של הרגשות בנפש האדם, ובתפקידו של כל אדם לנווט אותם בצורה נכונה. היחידה השנייה "פיתוח האישיות", שהיא הארוכה יותר, עוסקת בדרכים מעשיות לפיתוח האישיות, הבנויות על גבי היסודות בהם עוסקת היחידה הראשונה.

הסדרה כולה היא עיבוד לכתב מתוך שיעורים בעל פה המתפרסמים אף הם באתר.


^ 1 ספר הכוזרי, מאמר שלישי, ג. ועיין שם בפסקה ה' הרחבת הדברים.
^ 2 סוטה יד ע"א.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il