ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הגדרת אטר להנחת תפילין

בית מדרש הלכה ומנהג ציצית ותפילין Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר הורד דף מקורות

ניסן תשע"ח

הגדרת אטר להנחת תפילין


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

עיקרי ההלכות
א. אטר- שעושה רוב מלאכתו וכותב בשמאל, מניח תפילין בימין. הניח על שמאל לא יצא.
ב. כותב בשמאל ועושה מלאכה בימין (או להיפך)- יניח על היד בה עושה מלאכה.
ג. כותב בעיקר בשמאל אך כותב מעט בימין- יניח בימין
ד. כותב כתב עברי בשמאל ולועזי בימין (או להיפך), יניח על היד בה עושה פחות מלאכה.

א. אטר יד בתפילין
אטר- שעושה רוב מלאכתו ביד שמאל וכן כותב ביד שמאל, מניח תפילין על ימין כל אדם, שהרי לגביו היא כשמאל.
הניח על שמאל- לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולהניח על ימינו 1 .

ב. הגדרת אטר
מלבד האמור לעיל ישנם מצבי אמצע בהם דנו הפוסקים האם נחשב לאטר או לא.
א. כותב בשמאל וכל מלאכתו בימין- יניח בימין, וראוי שמיד אחרי שמסיר את התפילין יד ימין יניחם גם על שמאל בלי ברכה (וכן להיפך, אם כותב בימין וכל מלאכתו בשמאל) 2 .
ב. כותב בשמאל, עושה חלק ממלאכתו בימין וחלק בשמאל ואפילו רוב מלאכתו בימין- הרי הוא אטר ויניח בימין 3 .
ג. כותב בעיקר בשמאל, אך מעט גם בימין ורוב מלאכתו בימין- יניח בשמאל 4 .
ד. כותב כתב עברי בימין ולועזי בשמאל, או להיפך- הולכים אחרי היד בה עושה את רוב מלאכתו 5 .
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il