בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • רמב"ם יומי – הלכות אישות – 90 שניות על הרמב"ם היומי
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה
undefined
3 דק' קריאה
פרק א
איסורי אישות

לפני מתן היה אדם פוגש אשה ומחליטים לגור ביחד בחיי נישואין, ניתנה תורה ונצטווינו לקדש אישה בפני עדים ואח''כ תהיה לו לאשה.
האשה 'נקנית'=מתקדשת ב-3 דרכים:

1.כסף.
2.שטר.
3.ביאה.
(פירוט הנ''ל בפרק ג)

התורה אסרה על ביאת קדשה אסורה. מי שבועל לשם זנות -לוקה.

עריות וערווה:
סוגי האיסורים:
א) מהתורה – קירבה ראשונה, ועוד.
ב) שניות מדרבנן – קירבה רחוקה יותר.
ג) איסורי לאווים – נשים מסויימות לאנשים מסויימים (לדוגמא גרושה לכהן).
ד) איסורי עשה – מצרי ואדומי, וכן בעולה לכהן גדול.
כל אלו מפורטים בהלכות ו-ח.


פרק ב
הגדרת המצב האישי

בן ובת: נחשבים גדולים מגיל 12 לבת ו13 לבן, אם הביאו סימנים (כמפורט בפרק). אם לא הביאו סימנים עד גיל מסוים (כמפורט), נחשבים כאיילונית או סריס.
לבת יש מעמד מסוים הנקרא נערה שהוא 6 חודשים מעת יציאת סימן בגרות.

טומטום:מי שאין לו איברי זכר או נקבה.
אנדוגינוס:מי שיש לו גם איברי זכר וגם איברי נקבה.
מי שאינו שומע ואינו מדבר מכונה חרש לכל ענייני ההלכה ובפרט בספר נשים.
מי שמדבר ואינו שומע ולהיפך - לא נקרא חרש.


פרק ג
אופני הקידושין

האשה מתקדשת ב-3 דרכים:
א) כסף – שיתן הגבר בפני 2 עדים לפחות פרוטה ויאמר שבכך מקדשה.
ב) שטר – שיכתוב לשמה ומדעתה שמקדשה, ויתן לה בעדים.
ג) ביאה – יאמר שמקדשה ויתייחד עמה בעדים, ויקיימו יחסי אישות.

ונהגו לקדש בכסף או שווה כסף והמקדש אשה בביאה מכין אותו מכת מרדות.(קידושי ביאה מדומים לזנות)

לשון הקידושין: משמעו שהאיש מקדש אותה, באופן שהאשה תבין.
אב יכול לקדש את ביתו, עד שתבגר או שתנשא מדעתו.

שליח: אפשר לקדש ע''י שליח שהוא ישראל בן דעת, ושליח לקבלה צריך עדים. והשליח נעשה עד. מכל מקום מצוה בו יותר מבשלוחו.

ברכת האירוסין (הבעל מברך לפי הרמב''ם):
אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְווֹתָיו, וְהִבְדִּילָנוּ מִן הָעֲרָיוֹת, וְאָסַר לָנוּ אֶת הָאֲרוּסוֹת, וְהִתִּיר לָנוּ אֶת הַנְּשׂוּאוֹת עַל יְדֵי חֻפָּה וְקִדּוּשִׁין; בָּרוּךְ אַתָּה ה', מְקַדֵּשׁ יִשְׂרָאֵל (הנוסח המוכר לנו שונה במקצת)
ויש להוסיף יין ולברך עליו לפני ברכת האירוסין אך לא מעכב.


פרק ד
תנאי הקידושין

פירוט התנאים על מנת שהקידושין יהיו כשרים:
1. שיהיה ברור מתגובת האשה שזה מדעתה;
2. לפחות 2 עדים כשרים; 3. רק גדול מקדש
4. שהכסף או השטר יגיע לרשותה (כמפורט בפרק)

ילדה שהתקדשה ולא רצתה לשבת עם בעלה -צריכה למאן לקידושין בפני 2 עדים ויוצאת מהבעל ללא גט ואין קידושיה קידושין (בתנאי שהמיאון נעשה לפני שבגרה).

המקדש אחת מן העריות האסורות -אין קידושין תופסים.(חוץ מהנדה)
המקדש גויה -אינן קידושין. שיכור שקידש -קידושיו קידושין.
המקדש בפחות משווה פרוטה -אינה מקודשת.
אין צריך להביא לידה של המקודשת את הכסף/שטר אלא ניתן גם להביא לרשותה (שדה/חצר/לזרוק לידה וכו) בתנאי שהרשות שלה ברורה.


פרק ה
קידושי כסף

הכלל: ניתן לקדש רק בדבר ממשי השווה פרוטה ונמצא בבעלות המקדש.
כסף הקידושין מחויב להיות מותר בהנאה (בשר בחלב/חמץ בפסח וכד' -לא שמישים לקידושין) (כמפורט בפרק).
פעמים שניתן לקדש אשה בהנאה בלבד כמפורט דוגמאות בפרק.

הרמב''ם מביא מגוון מקרים המחדדים את הכלל שטובת הנאה בין המקדש למתקדשת עקרונית כשרים לקידושין אך יש המון ניואנסים בדין זה.


פרק ו
כללי התנאים

אדם רשאי לקדש אשה באמצעות תנאי.

התנאי תקף ויכול להפקיע הקידושין רק אם:
א) פירט אם יתקיים התנאי ואם לא. (תנאי כפול -הלכה ג)
ב) הקדים את ההן ללאו ('אם תתני לי 200 זוז לא תהיי מקודשת לי ואם לא תתני לי...') (הלכה ו)
ג) הקדים הודעת התנאי להודעת המעשה.(הלכה ד)
ד) זהו תנאי שביד האשה לקיימו. וכן שאין התנאי מבטל בהכרח דבר מהתורה.(הלכה ז-יב)

תנאים אלו תקפים גם בדיני גט וממונות.

המקדש על תנאי -כשיתקיים התנאי האשה מקודשת (ולא משעה שאמר את התנאי ).
אמר לאשה לשון ''מעכשיו'' ('רטרו') -מעת שיתקיים התנאי האשה מקודשת למפרע.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il