ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

לב הלימוד - הלכות נערה בתולה

דף הבית ראשי בית מדרש הלכה ומנהג הרמב"ם היומי ספר נשים הלכות נערה בתולה Bookmark and Share
גירסת הדפסה
שלח לחבר

סיון תשע"ח

לב הלימוד - הלכות נערה בתולה


נערך על ידי הרב

מוקדש לעילוי נשמת
ר' אברהם בן דוד ז"ל

פרק א':
חובות האונס והמפתהכל הנבעלת בשדה--הרי זו בחזקת אנוסה, ודנין בו דין אונס: עד שיעידו העדים שברצונה נבעלה. וכל הנבעלת בעיר--הרי זו בחזקת מפותה, מפני שלא זעקה: עד שיעידו העדים שהיא אנוסה; כגון ששלף חרב ואמר לה, אם תזעקי אהרוג אותך.

אין האונס או המפתה חייב בקנס, אלא אם היו עדים; ואינו צריך התראה. ומאימתיי יהיה לבת קנס ?מאחר שלוש שנים , עד שתבגור.

מפתה ואונס – נקנסים או כונסים את האשה (אם מסכימה ואינה אסורה לו).
הייתה אנוסה זו אסורה על האונס, או המפתה אם הייתה מחייבי כרתות, כגון אחותו ודודתו או שהייתה מחייבי לאוין--אם התרו בו, הרי זה לוקה ואינו משלם קנס. הייתה מחייבי עשה, או שנייה וכיוצא בה שאסורה מדברי סופרים--בין התרו בו בין לא התרו בו, חייב בקנס.


פרק ב':
שאר תשלומי אונס ומפתה

חייב המפתה ליתן בושת ופגם, יתר על הקנס הקצוב בתורה; יתר עליו האונס, שהוא נותן את הצער. נמצא המפתה משלם שלושה דברים קנס, ובושת, ופגם; והאונס, ארבעה--קנס, ובושת, ופגם, וצער.

קנס, שווה בכול; אחד הבא על בת כוהן גדול, ואחד הבא על בת גר או ממזרת--קנסה חמישים כסף. אבל הבושת והפגם והצער--אינן שווין בכול, וצריכין שומה -הכל לפי המבייש והמתביישת.
המודה מעצמו – פטור מקנס;.
התשלום לאב, מלבד כשאינה ברשותו (כמפורט בפרק).
הבועל קדשה – שניהם לוקים, ואין לה קנס.


פרק ג':
מוציא שם רע

המוציא שם רע על בת ישראל, ונמצא הדבר שקר לוקה. ונותן לאביה, משקל מאה סלעים כסף מזוקק; ואם הייתה יתומה, הרי הן של עצמה.
אין דנין דין מוציא שם רע אלא בזמן שבית המקדש קיים, ובבית דין של עשרים ושלושה.

כיצד הוצאת שם רע? הוא שיבוא החתן לבית דין ויאמר, 'נערה זו בעלתי אותה ולא מצאתי לה בתולים, וכשביקשתי על הדבר, נודע לי שזינתה תחתיי אחר שאירסתיה, ואלו הן עדיי שזינתה בפניהן', ובית דין שומעין דברי העדים, וחוקרין עדותן: אם נמצא הדבר אמת, נסקלת; ואם הביא האב עדים והזימו העדים שהביא הבעל, ונמצאו שהעידו שקר--ייסקלו, וילקה הוא, וייתן מאה סלע.
הוציא עליה שם רע, והיא בוגרת--אף על פי שהביא עדים שזינת תחתיו, כשהייתה נערה--הרי זה פטור מן המלקות ומן הקנס.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il

בית המדרש החדש נמצא בתהליכי בנייה סופיים,
בוא ותתחדש אתנו בגירסת הנסיון!אל תציג לי הודעה זאת שוב