בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • סירוב פקודה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

ארץ הקודש

לאחינו בית ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

2 דק' קריאה
לאחינו בית ישראל,
לנוכח הדיבורים על עקירת ישובים ומסירת חלקים מלב ארצנו הקדושה לשלטון נכרים. יש לומר דברים אלו:

ארץ-ישראל קדושה, והתורה קדושה, כשם שאם נוטלים אות אחת מהתורה, היא נפגמת, כך אם נוטלים משהו מארץ-ישראל היא נפגמת. מי שתוקע סכין בליבה של ארץ-ישראל תוקע סכין בליבה של האומה. מסירת חלק מארץ-ישראל לשלטון זר זו פגיעה בציפור הנפש של האומה. זו פגיעה בלב השאיפות של עם ישראל. רק בארץ-ישראל כולה יוכל עם ישראל להגשים את משאת נפשו ולמלא את תפקידו המיוחד לו ולעולם כולו.

מסירת חלק מארץ-ישראל לשלטון נוכרים יש בו מחטא המרגלים שבגללו התעכבה כניסת עם ישראל לארץ-ישראל ארבעים שנה. הניסיון שאנו עומדים בו כעת, אם נעמוד בו נתקן את חטא המרגלים הקדום שבגללו גלינו מארצנו ובתיקונו נקרב את הגאולה. מי שיפנה יהודים מביתם אשר בנו בנחלת אבותם יעשה קרע בעם ישראל.

המתנחלים ביש"ע אינם אבר מדולדל בעם ישראל הם אבר שהנשמה תלויה בו, הם הנושאים את הרוח הגדולה של העם. מי שיעשה קרע בין המתנחלים ביש"ע ותומכיהם, לבין חלקים אחרים בעם, קורע את עם ישראל לגזרים.

אנחנו קוראים לכל נאמני ארץ-ישראל ותורה לעמוד במסירות נגד המנסים לעקור אותנו מחבלי מולדת ונגד הכוונה לעקור את ליבה של ארץ-ישראל משלטון ישראל. אני קורא לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לאלופי הפיקוד, למפקדי האוגדות ולמחטי"ם לא לתת פקודה בלתי חוקית שקורעת את העם.

נעמוד כחומת פלדה כדברי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל:
"על חומת הפלדה וסלע האיתנים של כולנו בנערינו ובזקנינו בבנינו ובבנותינו של גופותינו ונפשותינו יתפוצצו ויתנדפו כל קורי העכביש הטיפשיים והדמיוניים של גזלני עולם. אל מול עצת מלכו של עולם ועולמים וקורא הדורות האומר לירושלים תושב ולערי יהודה ושומרון יריחו וסיני וגולן תיבננה."

עם ישראל עבר הרבה צרות והתגבר עליהם, גם על הצרה הזאת נתגבר ונמשיך בדרך גאולתנו עד שנגיע בעזרת ד' לגאולה השלמה.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il