בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • גאולה - מצב בלתי הפיך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

אין גלות אחרי הגאולה הזו

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ד באייר ה'תשנ"ד
2 דק' קריאה
המתירנות, בתחום העריות מעוררת דאגה, שהרי התורה הזהירה - "אל תִטמאו בכל אלה" - והכוונה לאסורי עריות ועבודה-זרה - "כי בכל אלה נִטמאו הגויִם אשר אני משלֵח מפניכם. ותִטמא הארץ ואפקֹד עוֹנהּ עליה ותקִא הארץ את ישביה... ולא תעשו מכל התועבת האלה... ולא תקיא הארץ אתכם..." (ויקרא יח כד-כו, כח). ולפי זה מתעורר החשש שמא ההתנהגות המתירנית מסכנת את המשך ישיבתנו בארץ-ישראל, והרי אמרו חכמים (יומא ט, ב), "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה דברים שהיו בו: עבודה זרה, וגלוי עריות, ושפיכות דמים".

אך נראה שאין להשוות את המצב עכשיו למצב שהיה בזמן החורבן. וכך נאמר בזוהר (תשא קפט, א): בוא וראה כמה רחמים ריחם הקב"ה על ישראל, בדומה למלך שהיה לו בן יחיד ואהב אותו אהבת נפש, ומתוך אהבתו נתן אותו לאמו שתגדלו ותלמד אותו דרכים ישרות. פעם אחת חטא הבן לאביו, בא אביו והכה אותו ואחר-כך מחל לו על חטאו. חזר וחטא לאביו כבתחילה. הוציאו אביו מביתו בכעס רב. יצא הבן מהבית, ובמקום שילמד לקח וילך בדרך הישרה ויהיה זכאי כראוי, כדי שישמע אביו וישתוקק אליו, אמר, מאחר שיצאתי מהיכל אבי אעשה מכאן והלאה כל מה שאני חפץ. הלך והתחבר לחברה מקולקלת וקלקל עימהם ונתלכלך בליכלוך של טינוף ונטמא בכל טומאה, וכל מעשיו לא היו אלא עמהם. אמו המלכה, שידעה שבנה נתחבר לפרוצות, הצטערה ובכתה על בנה.

יום אחד ראה המלך בבִכיהּ, שאל אותה לפשרו, והיא השיבה לו: הרי בננו גורש מהיכל המלך, ולא די שאינו נמצא אתנו אלא שהוא יושב בבתי פרוצות. מה יאמרו כל בני העולם? בן המלך יושב במקום מטונף. התחילה לבכות ולהתחנן אל המלך. אמר המלך, בשבילך אחזיר אותו ואת תהי עריבה לו, שלא יחטא. אמר המלך, כיון שכך הוא, אי-אפשר להחזיר אותו ביום, בגלוי, שבושה הוא לנו ללכת אחריו למקום הפרוץ. אם לא היה כך שטינף עצמו וחילל כבודי, הייתי אני וכל צבאותי הולכים להחזירו בכבוד גדול, בקבלת פנים חגיגית, תוקעי חצוצרות לפניו וכלי מלחמה מימינו ומשמאלו, עד שכל בני העולם ידעו שבן מלך הוא החוזר לביתו. אבל עתה, כיון שהוא טינף עצמו וחילל כבודי, הוא יחזור בסתר שלא יכירו בו. אלו דברי הזוהר.

וכמו התקווה שהחזרה לבית המלך תשפיע על הבן לתקן את מעשיו ותחזירו למוטב, כך יש לראות את החזרה לארץ-ישראל היום. היום החזרה לארץ-ישראל היא להוציא אותנו מבין הגויים על-מנת להשיב אותנו אל ד', על-מנת לסלק את ההשפעה השלילית של הגלות בארצות נכר. כי כל הקלקולים הם פועל יוצא מהגלות. והתיקון הולך ובא ככל שאנו שבים לארצנו. כעת כבר התברר שהגלות פועלת עלינו רק לרעה, היא לא מתקנת אותנו, ורק החזרה לארץ-ישראל, ארץ הטהרה והקדושה, היא תפעל עלינו לטובה. אין חזרה אפוא מדרך הגאולה (תנחומא שופטים ט [י]), אבל יש צורך לתקן את מעשינו ואז נחסוך מאתנו הרבה יסורים ממרקים ונתקדם בדרך גאולתנו בשמחה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il