בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • חיי שרה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

"נשיא אלקים אתה בתוכנו"

מי היו האבות? אבות האומה שעתידה לצאת ממצרים כעם, בעוד כמה מאות שנים? או מלכים ונשיאים עוד בחייהם?

undefined

הרב יוסף כרמל

תשס"ו
3 דק' קריאה
עיון בספר בראשית וגם בפרשתנו מעלה את השאלה מי היו האבות? אבות האומה שעתידה לצאת ממצרים כעם, בעוד כמה מאות שנים? או מלכים ונשיאים עוד בחייהם?

במבט ראשון התורה מספרת את תולדות חייה של משפחת האבות כאנשים פרטיים. סיפור ההתמודדות עם הצורך לנדוד בעקבות קשיים כלכלים או אחרים (סוף פרשת נח י"א לא, הירידה למצרים י"ב י, המעבר לארץ פלשתים כ"ו א, החזרה לבאר שבע כ"ו כד ועוד). סיפור ההתמודדות עם בעיות עקרות מצד אחד וחינוך ילדים מצד שני (ט"ז א, כ"ה כא, ל"א לא, כ"א ט, ל"ד א ועוד).

אבל, מבט שני ומעמיק יותר, מגלה שבנוסף לכל אלה, האבות, עם היותם סמל לדורות מן הבחינה הפרטית, רוב שיחם והגיונם, כבר אז, היה במישור הלאומי, כמנהיגי ציבור.

נוכיח זאת מכמה בחינות. השיג והשיח של אברהם יצחק ויעקב הוא עם מלכים ושרים. אברהם עם פרעה (י"ב י ואילך) עם ארבעת המלכים (י"ד א ואילך) עם מלך סדום ומלכי צדק מלך שלם (י"ד יז-יח ואילך) עם אבימלך מלך גרר (כ' ב ואילך).
יצחק עם אבימלך מלך פלשתים (כ"ו ב ואילך).
יעקב עם חמור נשיא הארץ (ל"ד ו ואילך) ועם פרעה מלך מצרים (מ"ז ז).

נשותיהם של האבות גם הן נסיכות.
שרי-שרה, כשמה כן היא, בת מלכים המכונה גם "הגבירה" תואר השמור לאשת המלך או "אם המלך" (מלכים א' י"א יט, ט"ו יג, מלכים ב' י' יג, ירמיהו כ"ט ב, דבהי"ב ט"ו טז). גם מילכה, בת משפחתה, היא אם ארבעת השבטים הארמיים מבני הגבירה (כל השמונה האחרים הם בני הפלגש) (י"א כט, כ"ב כ-כד וברש"י שם).

הגר גם היא בת מלכים על פי המדרש ונצטרפה אליה בת אבימלך וז"ל "אמר ר"ש בן יוחאי הגר בתו של פרעה היתה וכיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתנה לו, אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה, ולא גבירה בבית אחר, הה"ד (בראשית טז) ולה שפחה מצרית ושמה הגר..., אף אבימלך כיון שראה נסים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתנה לו אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית הזה ולא גבירה בבית אחרת, הה"ד (תהלים מה) בנות מלכים ביקרותיך" (בראשית רבה פרשה מה ד"ה ושרי אשת).

גם קטורה לפי הפשט היא נסיכה ובניה ונכדיה ראשי שבטים במדין (כ"ה א ואילך וכינוים "בני הפלגשים" ביטוי הקשור למשפחת המלוכה בלבד לפי שיטת הרמב"ם פ"ד מה' מלכים ה"ד וראה מחלוקתו עם הרמב"ן בנושא).

רבקה אם כך, גם היא נסיכה וממילא גם רחל ולאה זלפה ובלהה (כשהאחרונה מכונה בפירוש פילגש ל"ה כב). (נציין רק בסוגריים כי גם הדור הבא נשא נסיכות עיינו דבהי"א ז' יד, שם ב' כו ובירושלמי סנהדרין פ"ב ה"ג).

מלחמותיהם של האבות גם הן רומזות לפי הפשט על מחנה גדול העומד לרשותם. כדי להעמיד למעלה משלוש מאות לוחמים (י"ד יד) יש צורך בעוד אלפים תומכי לחימה, כמו שטוען הרמב"ם "עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם" (הלכות עבודת כוכבים פ"א ה"ג). הרד"ק לתהילים על הפסוק " אַל תִּגְּעוּ בִמְשִׁיחָי" (ק"ה טו) גם הוא מסביר "נסיכים וגדולים היו והיו נכבדים אצל מלכים כאילו היו מלכים משוחים".

לפי זה, כינויו של אברהם בפי בני חת - אנשי חברון, בתחילת פרשתינו "נשיא אלקים אתה בתוכנו" (כ"ג ו) אינו לתפארת המליצה, אלא מתאים הוא להגדרת חז"ל למי שעומד בראש "ואין על גביו אלא ד' אלקיו" (הוריות פ"ג משנה ג).

הבה נתפלל כי גם אנו נזכה למנהיגים שילכו בדרכי האבות וממילא יזכו גם למעמדם הבין לאומי.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il