ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
הצטרפו עכשיו לקמפיין ההתרמה לאחינו שבגולה!
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

הצורך בכוונה מצד עדי קידושין

רבנים שוניםאדר ב תשע"ט
33
מוקדש לעלוי נשמת
שלמה בן יעקב
לחץ להקדשת שיעור זה
קיטו, אקוודור Quito, Ecuador
אדר ב' תשנ"ב


שאלה
האם שני אנשים שנועדו להיות עדים לצורך קידושין, צריכים להתכוון להיות עדים בשעת נתינת הטבעת, או מספיק שיראו את מעשה הקידושין אפילו בלי כוונה להיות עדים?

תשובה
מעיקר הדין אין הכרח לייחד עדי הקידושין 1 , ואפילו אם לא נתכוונו העדים להיות עדים בקידושין אלה, הרי הם כשרים לעדות 2 .
ומכל מקום נהגו לייחד עדי הקידושין ולהזמינם מתוך ציבור הנאספים ולקבוע שהם הם עדי הקידושין 3 .
במקרה שלא ייחד עדים לקידושין ויש בקהל כשרים ופסולים, הקידושין חלו והכשרים לבד הם הנעשים עדי הקידושין, ולא הפסולים 4 .
^ 1. שו"ע (אבן העזר סי' מב, ד).
^ 2. "בית מאיר" (שם סי' מ"ב ד), "חתם סופר" נאבן העזר ח"א סי' ק).
^ 3. ריטב"א (קידושין מג ע"א) בשם רבו, "אבני מילואים" (סי' מב ס"ק ו), "קצות החושן" (סי' לו ס"ק א), "ערוך השולחן" (אבן העזר סי' מב, לא).
^ 4. בגיטין וקידושין שיש בהם צורך בעדים לקיום הדבר, אפילו בסתמא אומרים שכוונתו לעדים הכשרים.
"חתם סופר" (אבן העזר ח"א סי' ק), "אגרות משה" (אבן העזר ח"א סי' עו) על-פי "אבני מילואים" (סי' מב ס"ק ו).
עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"
שאל שאלה

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il