בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • גלות וגאולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

הנחמה השלמה

הנחמה השלמה היא החזרה לאמונה כרגש הטהור והטבעי ביותר שלנו, וההשתחררות מאותם כבלים של התרבות האירופית.

undefined

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל

אב תשי"ז
2 דק' קריאה
"לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים" (מדרש)

בין הפגעים המרובים אשר לקינו בהם באבדן ארצנו ועצמאותנו, ללא ספק הפגע הגדול ביותר הוא רגש נחיתות כלפי הגויים, שמוליד רצון לחקות את מעשיהם, ולסגל לעצמנו את דעותיהם והלך מחשבותיהם. כלשונו של הרמב"ם בס' המורה: "כאשר איבדו טובותינו רשעי אנשי האומות ואיבדו חכמתנו וחבורנו והמיתו חכמינו עד ששבנו סכלים וכו' ונעתקו אלינו דעותיהם כמו שנעתקו אלינו מדותיהם ופעולותיהם. וכמו שאמר בדמיון המעשים: 'ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם', כן אמר בהעתק דעות הסכלים אלינו: 'ובילדי נכרים ישפיקו'". כתוצאה מזה אין מתענינים כלל לדעת הקיים מהלך מחשבה יהודי שהוא שונה מאחרים, ואף אם נתקלים בזה במקרה משתדלים להתעלם מזה ולטשטש זאת כליל.

אחת הסגולות החשובות ביותר שנחלשה אצלנו בהשפעת הגויים היא רגש האמונה בבורא עולם ומנהיגו. מקובל בידינו: "ישראל מאמינים בני מאמינים", לעומת זאת: "כל הגויים שכחי אלקים". שכחת אלקים של הגויים לא ילידת העת החדשה היא, אם כי לעתים חושבים כך. כבר הפילוסופיה היונית העתיקה ראתה את הכפירה כמהלך מחשבה מתקדם. והנה רואים אנו שהיהדות של אותה תקופה, למרות שבאה במגע עם היונות, התעלמה לגמרי מהבעיות שזו האחרונה העמידה, ולא ניסתה לגמרי להשיב מלחמה באותם כלי נשק של המתנגד. אין ביהדות מסכת פילוסופית בשאלות אלוקות, ואם אנו מוצאים משהו מעין זה הרי זה אצל פילון באלכסנדריה של מצרים. היהודי העצמאי שגדל בארץ ישראל העצמאית היה מאמין מעצם טבע ברייתו . הוא הסתכל בתמהון על כל אותו סבך מחשבתי שבו התלבט העולם הגויי ללא מוצא. בשבילו לא היתה קיימת שאלה, ממילא היה פטור מלחפש אחרי תשובה. ובעוד שהוויות אביי ורבא תפסו את כל המחשבה היהודית וקושיות ופירושים והררי הרים נטחנו זה בזה בסברא בבתי המדרש בא"י ובבבל, הרי נקודת המוצא של כל אותו מאמץ שכלי כביר, שאין דוגמתו בספרות העולם לעומק ולהיקף, היא התורה שיסוד היסודות שלה הוא "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ"

גם הנחמה בכפלים תהיה לנו, רק אם בד בבד עם התקומה הפיסית, נדע לשוב אל מקור הויתנו, נשתחרר מאותם כבלים של התרבות האירופית ושל הלך מחשבה שלה שכבלנו בהם את עצמנו תוך התבטלות מוחלטת ואמירת "קדוש" לכל מה שתרבות זו העריצה והקדישה.

כשנדע לחזור לאמונה כרגש הטהור והטבעי ביותר שלנו, כשנבין שאותן דעות של שכחת אלקים הנפוצות באירופה הן תולדה מהלך רוח של שכחת אלקים שקדם להם. הנחמה המלאה תהא רק אז לכשיאמר לערי יהודה: "הנה אלקיכם".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il