בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • התבוננות אמונית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רויטל בת לאה

איסור חמץ ומצוות מצה

משמעותו של המושג "איסור חמץ בחג הפסח", היא עמוקה יותר מכל העבודה הרבה של ניקוי הבית מחמץ.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ה
2 דק' קריאה
עלינו להתבונן בעניין איסור חמץ בחג הפסח, התבוננות שתיתן משמעות עמוקה לכל העבודה הרבה של ניקוי הבית מחמץ. איסור חמץ הוא איסור מיוחד במינו שאין דוגמתו בתורה. יש דברים שאסורים באכילה. יש דברים שאסורים גם בהנאה, כגון בשר בחלב, כלאי הכרם וערלה. אבל אין מאכל שאסור שיראה וימצא ברשותנו מלבד חמץ בפסח, שאסור באכילה ובהנאה ואסור שימצא ברשותנו.

אמנם אין צורך לחפש טעמים למצוות התורה. התורה היא למעלה מכל הסבר. אבל כאן התורה בעצמה מצאה צורך להגדיר את מהות המצה. בפרשת "ראה" נקראת המצה לחם עוני:
"לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך".

לחם עוני - זה שמה של המצה, להבדיל ממצה עשירה שיש בה טעמים נוספים שמעשירים אותה. במצה, לחם העוני, אין תוספות, אין תסיסה ותפיחה, אלא היא כמות שהיא - קמח ומים. המצה מבטאת את עניין הגאולה, היציאה לחרות, אי תלות באחרים, חרות גמורה, מקוריות, עצמיות. בנוסף, יציאת מצרים באה ממדרגה עליונה מופשטת, ממקור עליון. הקב"ה הוציאנו ממצרים. מעלה עליונה זו מופשטת היא.

כן המצה היא מופשטת כמו בגדי לבן של כהן גדול ביום הכיפורים, שבהם הוא נכנס לפני ולפנים לקודש הקדשים לא בבגדי זהב מכובדים אלא דוקא בבגדי לבן פשוטים. כך גם המצה. ביום היציאה מארץ מצרים אכלו ישראל מצה ולא חמץ - לא אוכל שיש בו השפעה נוספת על עצמותו, אלא אוכל נקי וטהור מכל השפעה זרה. כך מבאר המהר"ל, וביאור הדבר הוא, כמו אדם הזקוק להשתלת לב, וכדי שהגוף לא ידחה את האיבר החדש צריך לדכא את כל הנוגדנים שמפריעים לקליטת איבר זר. אבל יש סיכון בדיכוי ע"י נוגדנים, שכן הגוף באותה שעה חשוף למחלות ולנגיפים מבלי יכולת להתגונן, ועל-כן עליו להיות במקום סטרילי.

כך בשעה שישראל יצאו ממצרים, באותה שעה ניתן להם לב חדש, אור האמונה האיר בהם אמונה עליונה אלקית. באותה שעה הם היו צריכים להיות זכים ונקיים מכל השפעה זרה. הם היו צריכים לקלוט לתוכם בפתיחות גמורה את גודל האמונה. הפתיחות הכרחית לקליטת האמונה, אבל היא מסוכנת שכן יכולה לחדור השפעה זרה. על-כן היה זה בחפזון כדי למנוע השפעה שלילית. כן האוכל הוא אוכל פשוט שאין בו כל דבר נוסף על עצמו.

המצה היא כעין תרופה בעלת ערך כפול המאפשרת את ההתרוממות לאמונה האלקית, את הקליטה הרוחנית העליונה, וגם מונעת השפעות זרות מזיקות.

בימים אלו של חג הפסח, ימי החרות העליונה המתחדשים בכל שנה ושנה, צריך הבית להיות נקי מכל חמץ שמבטא זרות ושלילה. כל זהירות מחמץ יש לה ערך עצום, עוד טהרה פנימית. בליל בדיקת חמץ אנחנו בודקים את עצמנו, מטהרים את לבנו מכל רבב של שלילה ונעשים מוכשרים להתעלות רוחנית של חג הפסח, התעלות אמיתית טהורה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il