בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • אחדות ומחלוקות
לחץ להקדשת שיעור זה

הציונות הדתית למחרת הבחירות

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

שבט תשפ
3 דק' קריאה
מה המייחד את בני הציונות הדתית לגווניה?
בני הציונות הדתית הם אידאליסטים, מרבים להתנדב, הם מהראשונים שנענים לכל קריאה של תרומה לציבור. יש מהם שמתנדבים ליחידות המובחרות בצבא, יש מהם שמתנדבים ללמוד תורה שנים רבות ולהרבצת תורה, יש מהם שמתנדבים לישוב הארץ, יש לעבודת החינוך ויש לעזרה לזולת. כולם מאמינים, כולם חוגגים את יום העצמאות בהלל והודאה לד' אלקינו שהחיינו והביאנו לזמן הזה של הקמת המדינה.
ההשקפה שמדינת ישראל היא שלב גדול בתהליך הגאולה ובהקמתה נתקדש שם ד', היא יחודית לבני הציונות הדתית, ועמהם במידה רבה או מעטה גם הציבור המסורתי. לא החרדים ולא החילונים רואים כך את הקמת המדינה. כל בני הציונות הדתית שואפים לחזק את המדינה, שואפים שתהיה מדינת העם היהודי כולו (ושתהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, ואור לעולם כולו).
בתקופה זו, שהולכת ונקבעת דמותה של המדינה, זה הזמן שבני הציונות הדתית נדרשים להתאחד מקצה עד קצה לאחדות גדולה, שמתרוממת מעל חידוד ההבדלים בתוך המחנה ומתלכדת סביב היסודות המשותפים. רק ביחד אפשר לפעול לחיזוק יהדותה של המדינה, לעשותה מדינה יהודית בעלת אופי יהודי, יותר מוסרית, יותר אמונית, יותר מוארת באורה של תורה, צועדת לקראת העתיד להיות עם סגולה, ממלכת כהנים ואור לגוים.
לאחר הבחירות צריכים לשבת נציגי הגוונים השונים של הציונות הדתית ביחד על מנת לבנות מחדש את הגוף התנועתי המפלגתי באופן כזה שכל בני הציונות הדתית ירגישו שזה ביתם, וכתנועה גדולה איכותית וכמותית תהיה לה השפעה רבה על דמותה של המדינה. כל זה בלי לטשטש את הגוונים שבתוך המחנה, אלא איחוד סביב המטרה הכללית המוסכמת.

ולקראת הבחירות
אין מפלגה שתפעל להגשמת השאיפות של הציונות הדתית כמפלגת ימינה. על כן ככל שהמפלגה תהיה יותר גדולה כך תוכל יותר להשפיע על דמותה של המדינה.
שאלוני כמה מבני הישיבה: האם לא עדיף להקים מפלגה שתהיה כולה על טהרת הקודש, כלומר, ללא אלו שמכנים את עצמם ציונות דתית ליברלית.
התשובה: יסוד גדול מיסודי האמונה להאמין שאנו בתקופה של גאולה, שמדינת ישראל היא קידוש ד'. מי שלא רואה את מעשי ד' הגואל אותנו ומקבץ אותנו, הנלחם במלחמותינו והמושיב אותנו בארץ קדשו - יש פגם באמונתו.
מי שמפריד את עצמו מכלל ישראל שכעת מופיע במדינת ישראל, מפריד עצמו מאלקי ישראל המופיע על כל יחיד דרך כלל ישראל. האחדות של עם ישראל מתוך הכרת הסגולה האלקית היא יסוד האמונה, והאמונה הגדולה השלמה היא אמונתם של בני הציונות הדתית. התוצאה של אמונה זו היא ההכרה שלשרת בצבא ישראל זו מצוה גדולה שבגדולות, לשמור על עם ישראל וארץ ישראל.
בני הציונות הדתית שואפים לחזק את קיומה של המדינה, לעשותה מדינת העם היהודי כולו. להמשיך את מהלך הגאולה ולהיות עם סגולה ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות אור לגוים עד שיאמרו "לכו ונעלה אל הר ד' ואל בית אלקי יעקב ויורנו בדרכיו ונלכה באורחותיו".
האמונה הגדולה הזו שמשותפת לכל חלקי הציונות הדתית, גדולה הרבה יותר מהמשותף עם המדקדקים במצוות אבל לא מאמינים במעשי ד' הגואל אותנו, ומפרידים עצמם מכלל ישראל. כך הייתה דעתו של מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל.
בני הציונות הדתית אשר מתוך אמונה הולכים לצבא, משרתים שירות ארוך ומוסרים נפשם למען עם ישראל וארץ ישראל, זוכים בזכות גדולה מאוד. על מסירות נפש אמר רבי "יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים", כלומר מסירות נפש למען ד' ועמו וארצו שקולה כנגד עבודת ד' שנים רבות.
זכות היא לבני הישיבה להיות מאוחדים עם מוסרי הנפש, וזכות גדולה לאנשי הצבא להיות מאוחדים עם לומדי התורה.
היחד הזה - זו המעלה של הציונות הדתית.

נ.ב ברור ומובן מאליו שיש משותף רב ועצום בין כל שומרי התורה והמצוות, גם עם אלו שמפרידים עצמם מאיתנו. אי אפשר להפריד בין עם ישראל שהוא אחד, ואי אפשר להפריד בין שומרי התורה. אנו אוהבים את כל החרדים לדבר ד' גם כשהם אינם משיבים לנו אהבה, אך בדברינו עמדנו על הדרך האמונית הגדולה של הציונות הדתית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il