ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
עזרו לנו להמשיך בהפצת התורה. אנו עדיין רחוקים מאוד מהיעד!

מסכת כתובות: דפים טז',מח'.

מחלוקות ר"ג ור"י בפרק ראשון בכתובות

במקרה שטוענת "לכשר נבעלתי" - האם אנו אומרים "שור שחוט", או שיש ספק בטענת האשה.
הרב חיים כץכ"ד טבת תשס"ו
5767
מוקדש לעלוי נשמת
חלווה בת פרחה
לחץ להקדשת שיעור זה

מקורות


סוגית הגמ' בכתובות יב. בהסבר דינו של ר"ג.
יא. בגמ' מח' ר"ג ור"י.
יב. בגמ' מח' ר"ג ור"י.
ריש פ"ב בגמ' הסבר מח' ר"ג ור"י.
מהרש"א ריש פ"ב בהסבר מח' ר"ג ור"י.
ש"ך כללי מיגו סע' א' בישוב קושית הב"ח שם.
כתובות ע"ה אמר רבא לא תימא וכו'.
דברי הר"י מיגש בסוף פ"ק המובאים בשיטה מקובצת באופן השלישי.
דף טז. בדברי הר"י מיגש ותוס' הרא"ש שם.
רמב"ם פ' י"ח הל' איסורי ביאה ה' יד-טז.


עוד בנושא כתובות

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il