בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חלווה בת פרחה

מסכת כתובות: דפים טז',מח'.

מחלוקות ר"ג ור"י בפרק ראשון בכתובות

במקרה שטוענת "לכשר נבעלתי" - האם אנו אומרים "שור שחוט", או שיש ספק בטענת האשה.

undefined

הרב חיים כץ

כ"ד טבת תשס"ו
61 דק' צפיה

מקורות


סוגית הגמ' בכתובות יב. בהסבר דינו של ר"ג.
יא. בגמ' מח' ר"ג ור"י.
יב. בגמ' מח' ר"ג ור"י.
ריש פ"ב בגמ' הסבר מח' ר"ג ור"י.
מהרש"א ריש פ"ב בהסבר מח' ר"ג ור"י.
ש"ך כללי מיגו סע' א' בישוב קושית הב"ח שם.
כתובות ע"ה אמר רבא לא תימא וכו'.
דברי הר"י מיגש בסוף פ"ק המובאים בשיטה מקובצת באופן השלישי.
דף טז. בדברי הר"י מיגש ותוס' הרא"ש שם.
רמב"ם פ' י"ח הל' איסורי ביאה ה' יד-טז.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il