ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אין עד נעשה דיין

בית מדרש גמרא בבא בתרא Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word האזן לשעור (47 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (47 ד')

י"ט סיון תשס"ד

אין עד נעשה דיין

מסכת בבא בתרא - דף קיג'.נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

מקורות:

הסוגיא בבבא בתרא קיג: "שלושה שנכנסו לבקר את החולה" וכו'
רשב"ם שם. תוס' קיד. ד"ה אבל וכו'.
רמב"ן בסוגיא ד"ה רצו עושין דין.
ר"ה דף כה: ואמאי לא תהא שמעיה גדולה מראיה וכו'
רש"י שם ד"ה ואמאי וכו'
קצות סי' ז' ס"ק ד,ה,ו.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il