ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב

דף הבית בית מדרש משנה וגמרא גמרא כתובות Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word האזן לשעור (48 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (48 ד')

ט"ז שבט תשס"ו

אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב

כתובות טו:נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
יוסף בן שמחה

מקורות:
כתובות טו: א"ר יהודה אמר שמואל אין הולכים בפקו"נ אחר הרוב.
רמב"ם הל' איסורי ביאה פרק טו הל' כו
תוס' נידה דף מד ד"ה איהו מיית וכו' בסוף התוס' בדין גוסס
רמב"ם שבתת פרק ב הל' יח ובמ"מ שם.
שבות יעקב שאלה יג
חת"ס יו"ד רמה.
ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ג עמ' פז. ופרק ז עמ' פט.
מג"א סי' של ס"ק יד.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il