בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יוסף בן שמחה

כתובות טו:

אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ט"ז שבט תשס"ו
48 דק' צפיה
מקורות:
כתובות טו: א"ר יהודה אמר שמואל אין הולכים בפקו"נ אחר הרוב.
רמב"ם הל' איסורי ביאה פרק טו הל' כו
תוס' נידה דף מד ד"ה איהו מיית וכו' בסוף התוס' בדין גוסס
רמב"ם שבתת פרק ב הל' יח ובמ"מ שם.
שבות יעקב שאלה יג
חת"ס יו"ד רמה.
ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ג עמ' פז. ופרק ז עמ' פט.
מג"א סי' של ס"ק יד.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il