בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • סגולת ומעלת עם ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

ברית הנישואין

סגולת ישראל ניכרת דווקא מתוך חטא העגל; ברית נישואין מתוך התקשרות אל ה'; נישואין כגילוי יסוד האחדות בעולם.

undefined

הרב אליעזר מלמד

אדר תשס"ו
4 דק' קריאה
סגולת ישראל בפרשת כי תשא
לכאורה בפרשת כי תשא אנו לומדים על נפילתם הגדולה של ישראל בחטא העגל. שהנה רק ארבעים יום עברו מאז מתן תורה, המעמד הגדול שלא היה כמותו בעולם, וכבר עשו עגל מסכה, ואמרו: "אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים" (שמות לב, ד).

אבל האמת שדווקא בפרשת כי תשא נתגלתה סגולתם של ישראל, שאם חטא חמור שכזה לא גרם לפירוד בין ה' לישראל, סימן הוא שישנה ברית נצח בין ישראל לה', שאפילו החטאים החמורים שבעולם לא יבטלוה. ואכן, לאחר שחזרו ישראל בתשובה וה' קיבל את תפילת משה וסלח לישראל, עוד 'העיז' משה רבנו לבקש שה' יפלה אותנו מכל העמים - "ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה". והסכים ה' - "גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם" (שמות לג, טז-יז). אין זאת אלא שדווקא מתוך המשבר הנורא התברר עד כמה הקשר של ישראל לה' הוא מוחלט, ולכן דווקא אז ביקש משה שיפלה ה' את עם ישראל מכל העמים.

משבר בין בני זוג
ומכאן עצה חשובה לכל מערכות היחסים שבין אדם לחברו, ובמיוחד בקשר המרכזי והעיקרי שבחיי האדם - בקשר הנישואין. המציאות מסובכת ומורכבת, ולכן מעת לעת פורצים חילוקי דעות שגורמים למשברים. השאלה אינה אם יהיו משברים, כי מסתבר שיהיו. השאלה הגדולה היא כיצד יעברו את המשבר. אם יצליחו להעמיק ולמצוא את המכנה המשותף שביניהם, אזי דווקא מתוך המשבר יצאו מחוזקים ומאוחדים יותר.

המכנה המשותף קשור לברית שכרתו ביניהם - בחופה וקידושין כדת משה וישראל, כדי לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" באופן השלם ביותר. ברית זו, כשהיא נכרתת באמת, היא מגיעה עד יסוד הנפש, וכל הגלים והמשברים שבעולם אינם מגיעים אליו. ולא זו בלבד, אלא שדווקא המשברים מגלים את עומק הקשר המוחלט שביניהם.

ברית הנישואין
כדי שהנישואים יהיו אמיתיים הם צריכים להיות בקדושה - "קידושין". היינו כמצוות התורה. קידושין "כדת משה וישראל". שכן לא ניתן ליצור אחדות אמיתית בלא להתקשר לה' אחד. כי העולם הזה מלא פירודים וקטטות, ובלא להתקשר לשורש האחד של העולם, לה' שמחייה את הכל, אין אפשרות לחיות באחדות.

אבל כאשר הנישואין מבוססים על יסודות אנושיים בלבד, גם אם ייקבעו על בסיס שיקול רציונאלי, ורגשי אהבה עצומים ילוום - קיומם למשך זמן מוטל בסכנה. מפני שכל משבר עלול ליצור מצב חדש, ופתאום יתברר להם שכל השיקולים והרגשות שהיו חלפו ואינם, והנישואין הגיעו לקיצם.

אבל אם תהיה בנישואין קדושה, כוונה לשם שמיים, תהיה בהם 'ברית', והמשברים השונים לא ירסקום. להפך, כל משבר יאפשר להם לגלות עומק נוסף בעצמם, ומתוך כך אם יכוונו לשם שמיים יוכלו להעמיק את אהבתם.

וזהו שאמרו חכמים (אבות ה, טז): "כל אהבה שהיא תלויה בדבר - בטל דבר בטלה אהבה, ושאינה תלויה בדבר - אינה בטילה לעולם".

יסוד הפירוד בעולם
כשברא ה' את עולמו הסתיר את עצמו, ואף אחדותו הסתתרה עמו. וכך נתרבה הפירוד בעולם, עד שכמעט ואין רואים את היסוד האחדותי בעולם. אפילו הצמחים מתחרים זה בזה על מקום ומזון. צמח שמצליח להתגבר, משתרש היטב ויונק לעצמו מזון רב, ואילו שכניו שלא הצליחו להשריש כמותו - מתנוונים ומתים. גם החיות מתחרות זו בזו על מזון - מי שתתגבר תזכה במזון ותחייה, ומי שתיכשל תמות ברעב. כל כך גדול הפירוד בעולם, עד שיש חיות שטורפות חיות אחרות כדי להתקיים. ויש נקבות דגים שמיד אחר שמשריצות את פרי בטנן הן יוצאות למסע טרף נמרץ, וטורפות את דגיגיהן הקטנים שזה עתה יצאו לעולם.

ואם ציפינו מבני האדם, שה' חננם בחכמה ורגישות, שיחיו באהבה ושלום, הרי שבפועל יד איש באחיו, וכל עולמם מלא תחרות וקטטות, על כסף, על כבוד, על מקום, על נשים, על גברים, על כל דבר קטן וגדול.

וכמה שמתאמצים לעשות שלום ולהרגיע, הקטטות גוברות. הרצון העצמי של כל אחד גובר, ודוחף אותו להתחרות בחבריו.

רק על ידי האמונה בה' אחד, בורא השמיים והארץ, ניתן לגלות גם בתוך העולם הזה, למרות כל הסיבוכים, את האחדות והשלום. ועל כן תיקונו של העולם תלוי בהתקשרות אל ה'.

גודל ברית הנישואין
ברית הנישואין מגלה את האחדות שגנוזה בעולם, ועל כן היא יקרה ואהובה כל כך. כל העולם שואף לאחדות ואהבה, לחיים מלאים, אבל הקטטות והתחרויות גוברות, בלא נחת ושמחה.

וה' הסתיר את עצמו ואת אחדותו מן העולם, אבל הוא מצפה שלמרות המסכים נצליח להתקרב אליו ולגלות את אחדותו בעולם. והנה בברית הנישואין, על ידי חופה וקידושין, מצליחים שני אנשים נפרדים לגלות את האחדות שבהם ולהתמלא אהבה וחיים, ומתוך כך נעשה קידוש ה' גדול בעולם. עד שאמרו חכמים שבכל חתונה יש משום התקשרות לקב"ה. וכל המבין עניין זה ומשמח חתן וכלה, זוכה לתורה, ונחשב כאילו הקריב קרבן תודה, וכאילו בנה חורבה אחת מחורבות ירושלים (ברכות ו, ב).

וכל המשטינים והמקטרגים שבעולם קמים כנגד גילוי אחדות זו, שאיך יתכן, הלא העולם הזה רחוק מה', ואיך אפשר שתתגלה בו אחדות אמיתית בין איש לאשה? ועל כן צריכים להתחזק בקיום הנישואין "כדת משה וישראל", שעל ידי כך תהיה בהם אהבת אמת. "ברוך אתה ה' משמח חתן וכלה".

תיקון העולם
ואל יאמר אדם היאך אתקן את העולם, שכולו מלא קטטות ומלחמות. אלא ידע שבידיו של כל אחד הדבר תלוי. אם הוא עצמו יזכה לגלות בחיי נישואיו אהבה ואחווה שלום ורעות, יטה את כל העולם כולו לכף זכות, וירבו ההולכים בדרכו, הפירוד שבין הבריות ילך ויעלם, עד שהאחדות האלוקית תתגלה בעולם, ואפילו החיות כבר לא יטרפו זו את זו. וכדברי הנביא ישעיהו (יא, ו): "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומריא יחדו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודב תרעינה, יחדו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן".

------------------
פורסם גם במדור "רביבים" מהעיתון 'בשבע'.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il