ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
יום הכיפורים תשפ"א באתר ישיבה

מסכת כתובות: דף קי ע"ב

הכל מעלין לארץ ישראל

בענין מעלת הישיבה בארץ ישראל ובקדושת הארץ. תשובת מהרי"ט ודחייתו לרבינו חיים בתוס' - יש מצווה בישיבה בא"י. התשב"ץ אומר שמצוות ישוב הארץ מדרבנן, כולל המצוות התלויות בארץ. הרשב"ש אומר שמצוות ישוב הארץ היא מצווה בפני עצמה. דעת הישועו מלכו - עיקר המצווה היא כיבוש הארץ. דעת מרן הרב זצ"ל בנושא.
לחץ להקדשת שיעור זה
מקורות
כתובות קי: משנה "הכל מעלין לארץ ישראל".
בגמ' "לאתויי מאי... ות"ר היא אומרת לעלות".
ובתוס' שם ד"ה הוא אומר לעלות.
שו"ת מוהרי"ט ח"ב תשו' כח.
תשבץ ענין קצט ר' כ"א.
שו"ע אבה"ע ע"ה סע' ג-ד-ה ובפתחי תשובה ס"ק ו'
שו"ת רשב"ש סי' א, ב.
ישועות מלכו יו"ד ס"ו ס"ז.
אבני נזר יו"ד תנ"ד.
פאת השולחן סימן א סע' ג.
שבת הארץ מבוא פרק טו.

עוד בנושא כתובות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il