ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

הכל מעלין לארץ ישראל ;">

דף הבית בית מדרש משנה וגמרא גמרא כתובות Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word האזן לשעור (50 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (50 ד')

כ"א אדר תשס"ו

הכל מעלין לארץ ישראל

מסכת כתובות: דף קי ע"בנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
שמחה בת חנה

מקורות
כתובות קי: משנה "הכל מעלין לארץ ישראל".
בגמ' "לאתויי מאי... ות"ר היא אומרת לעלות".
ובתוס' שם ד"ה הוא אומר לעלות.
שו"ת מוהרי"ט ח"ב תשו' כח.
תשבץ ענין קצט ר' כ"א.
שו"ע אבה"ע ע"ה סע' ג-ד-ה ובפתחי תשובה ס"ק ו'
שו"ת רשב"ש סי' א, ב.
ישועות מלכו יו"ד ס"ו ס"ז.
אבני נזר יו"ד תנ"ד.
פאת השולחן סימן א סע' ג.
שבת הארץ מבוא פרק טו.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il