ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
בית המדרש מדורים שו"ת "במראה הבזק"

פרק 397

"גרים" רפורמים וקונסרבטיבים — תפיסת קידושין והצורך בגט

רבנים שוניםי"ח כסלו תשפ"א
9
לחץ להקדשת שיעור זה
שאלתי הפעם היא, בדבר אדם יהודי שנשא גיורת, שנתגיירה בגיור רפורמי, ונשאה באותו בית כנסת רפורמי. כעת החליטו להתגרש והם מעוניינים להתגרש ע"י אותו "רב". השאלה: האם להשתדל לגרשם בקהילה "האורטודוקסית", מחשש שמא הגיור חל, ומחשש שמא הנישואין ברי תוקף; או אפשר להחליט בבירור שאפילו לחומרה אין לחשוש לגיור ולנישואין?
שו"ת "במראה הבזק" (402)
רבנים שונים
396 - ענייה לדברים שבקדושה המשודרים בטלפון או אינטרנט
397 - "גרים" רפורמים וקונסרבטיבים — תפיסת קידושין והצורך בגט
398 - השימוש בגליצרין למאכל ולקוסמטיקה
טען עוד
תשובה
התשובה אינה מתייחסת למקרה הספציפי אלא לגבי גיור ונישואין רפורמים.
א. לפי מה שפסק הגר"מ פיינשטיין, גיור רפורמי אינו כלום. והרי הוא גוי, כמתחילה 1 . ואין קידושין תופסין כלל. ואסור להחמיר, להצריך גט 2 .
ב. נישואין ע"י רב רפורמי, אין לחוש להם כלל 3 . וגרע מנישואין אזרחיים 4 .
ג. אם ביהכ"נ אינו רפורמי במפורש. והראביי למד בישיבות — באופן שיש לחשוש, שהיו נוכחים ג' כשרים בשעת הגירות ושהיתה שם קבלת מצוות - יש לחשוש לגירות. וכן לקידושין שאח"כ. ולהצריך, לחומרא, גט כדת משה וישראל 5 .
__________________________
1 "שהרי אין מילה וטבילה כדין. ואף אם מל וטבל כדין, צריך קבלת מצוות לפני ב"ד כשר (שו"ע יו"ד, סימן רס"ח, ס"ג). והרפורמים פסולין לעדות, שהרי הם כופרים בתורה מן השמים" — שו"ת אג"מ אבן העזר, חלק ג', סימן ג'.
2 "שהרי זה יהיה כעדות מהרב שסידר הגט שהוא גר ויצא מזה תקלה שישא אשה אחרת יהודית" — לשון האג"מ שם.
3 אין מעשה קידושין כלל. כיוון שנתינת הטבעות נעשית מאחד לשני, וכוונתם למתנות, ולא לקניין. ואף אין לשון קידושין. שהרי לא אמר לה, הרי את מקודשת לי. אלא, משיבים לשאלת ה"רב", שאכן הם מעונינים בחיי אישות, אך לא בקניין קידושין. שו"ת אג"מ אבן העזר, חלק ג', סימן כ"ה.
4 ששם, יש שחוששים לחזקה. שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אבל כאן, בני הזוג חושבים שאלו קידושי ישראל, ואינו בועל לשם קידושין חדשים, אלא על דעת הקידושין הראשונים. ועיין באג"מ שהוא לעיל, וכן בתחומין ח"ז, עמוד 249.
ועיין עוד בשו"ת מהר"ם שיק אבן העזר, סימן כ"א.
5 כיוון שהמדובר בחשש אשת איש לעלמא. ולעומת חשש הרואים (שיחשבו שהוא ישראל), קיים חשש איסור ממש. בפרט, שבכה"ג, שאין מפורסם כרפורמי, אין על כך חשש לרואים.

עוד בנושא שו"ת "במראה הבזק"

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il