בית המדרש

  • מדורים
  • חסידים מספרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

שחמט עם הרבי

האדם שקוע כל כך בתפיסתו המעוותת, עד שהוא אינו יכול להשתחרר מהתפישה הזו לטובת דרך אחרת, טובה ומתוקנת, שתביא לו את הניצחון במשחק; כך לימדונו חכמים: כיוון שעשה אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר; ההשתקעות בתפישה מעוותת מטשטשת את הצורך ואת האפשרות של התשובה, עד שהאדם אינו כי יש דרך אחרת.

undefined

הרב אריה הנדלר

ניסן תשס"ו
3 דק' קריאה
חסידים מספרים כי פעם אחת שיחק רבי שמחה בונם מפשיסחה עם איש אחד בשחמט. אותו האיש היה רע מעללים, ור' שמחה בונם רצה להרחיקו ממעשיו הרעים ולהחזירו למוטב. תוך כדי המשחק עשה ר' שמחה בונם מסע של טעות, ומיד עשה חברו למשחק הסעה כנגדו והביאו אל בין המצרים. ביקש רבי שמחה בונם ממנו שייתן לו לחזור בו מהמסע הזה, והאיש נענה לו. לאחר כמה דקות נשנה הדבר שוב, אולם הפעם סירב האיש להיעתר לו פעם נוספת. "פעם אחת ויתרתי", אמר, "אבל עכשיו מה שעשית עשוי". כששמע כך הרבי, אמר: "אוי לו לאדם שנשתקע כל-כך ברע עד ששום תחינה לא תועיל לו שיוכל לשוב!" האיש היושב למולו לטש את עיניו כשהוא דומם, אבל לבו כבר חשב מחשבות של תשובה.

בצעירותו היה ר' שמחה בונם מפשיסחה סוחר עצים גדול, והיה פוגש באנשים רבים - ביניהם כאלו שירדו מן הדרך הישרה. מנהג היה לו שהיה יושב ומשחק עמם בשחמט, ותוך כדי כך היה מעיר מיני הערות הקשורות כביכול למשחק השחמט, אבל בעצם נגעו לאנשים המשחקים עמו. הסיפור שלנו הוא אחד הסיפורים שסופרו סביב משחקי השחמט של ר' שמחה בונם.

לפנינו ניסיון של ר' שמחה בונם להחזיר אדם למוטב ולעוררו לתשובה דרך משחק השחמט. לכאורה, לפנינו בסך הכל משחק. אבל האמת היא שהמשחק הזה בעצם מדמה מציאות שלמה, של ממלכה ובה מנהגי שלטון וניהול. יש מלך, יש מלכה ויש חיילים וסוסים ורצים המוציאים את דבר המלכות מן הכוח אל הפועל. שם המשחק הוא שליטה ומנהיגות.

מכאן למשחק עם האדם שעליו מספר הסיפור שלנו. על האדם להיות שליט על מצבו. בידו כלים רבים, שבאמצעותם הוא מוביל את עצמו למטרה המיוחלת. יש לו גם אויב הרוצה להפיל אותו בפח, אבל הוא מצויד בכלים המסוגלים להביא את האויב למצר, וכך להשתחרר מן הפחד שהאויב מביא עליו. בעצם לפנינו סיפור חיים רגיל של כל אדם, שיש לו מטרות בחיים ויש מי שמפריעים לו בהשגת מטרותיו. על האדם לכלכל את מעשיו כך שיוכל להגיע אל המטרה המקווה.

האדם שאיתו משחק ר' שמחה בונם אינו עושה שימוש מושכל בכלים שניתנו לו על מנת להיות שליט בממלכתו. הוא איש רע מעללים. ר' שמחה בונם יושב איתו למשחק, כשהשיטה שבה הוא נוקט היא לנסות לשקף לו את מעשיו על גבי לוח השחמט. זאת ועוד, בפיו של ר' שמחה בונם גם בשורה המדברת על אפשרות של תיקון למצב הקלוקל.

ר' שמחה בונם עושה מסע של טעות. לפנינו האיש החוטא. הוא עושה מעשים שאינם עולים בקנה אחד עם הצורך לשלוט בממלכה כראוי. המסע הזה עלול להביא אותו לידי כישלון, הפסד ונזק. ואכן, מיד עם המסע השגוי עושה האיש שכנגדו מסע שמביא את ר' שמחה בונם אל בין המצרים. זהו מחיר החטא, זהו מחיר המסעות השגויים של חיינו.

הביטוי "בין המצרים" הנזכר בסיפור מעורר מחשבה על מחיר החטא ברמה הלאומית, כשאנו יודעים כי המסעות השגויים שלנו ברמה הלאומית הביאו אותנו בסופו של דבר אל בין המצרים, אל ימי החורבן והאבל.

אלא שכאן, ברגע שחש ר' שמחה בונם כי טעה, הוא מבקש לחזור בו. החזרה במסע היא בעצם החזרה בתשובה, האפשרות לתקן את המסע השגוי. ואכן, האיש נענה לו.

כשעושה ר' שמחה בונם מסע שגוי נוסף, האיש אינו נענה לו יותר. הסיבה לכך היא ככל הנראה משום שהאיש חש שהשגיאות אינן שגיאות, אלא חלק מדרך ומתפיסת משחק מעוותת. האדם שקוע כל-כך בתפיסתו המעוותת עד שהוא אינו יכול להשתחרר מן התפיסה הזו לטובת דרך אחרת, טובה ומתוקנת, שתביא לו את הניצחון במשחק. כך לימדונו חכמים: כיוון שעשה אדם עברה ושנה בה, נעשית לו כהיתר. ההשתקעות בתפיסה מעוותת מטשטשת את הצורך ואת האפשרות של התשובה, עד שהאדם עצמו כבר אינו נזקק לה ואינו מאמין כלל כי יש דרך אחרת וכי הוא יכול לחזור בו.

הדברים שאומר ר' שמחה בונם חודרים ללבו של האדם היושב מולו. השחמט הוא רק משחק, אבל הוא לא רק משחק. השחמט הוא בעצם משחק החיים שלנו, ועלינו לדעת כי ההשתקעות בשגיאה ובתפיסת חיים קלוקלת מביאה בסופו של דבר לידי ייאוש מן התשובה, ולידי סגירת אפשרות של דרך חדשה וטובה יותר.

-----------------
מתוך המדור 'חסידים מספרים' שבעיתון 'בשבע'.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il