בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • בין אדם לחברו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

דבורה בת מרים שתח'

10. ביקורת עצמית ומידת הנקיות

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

אב ה'תשס"א
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
אדם הרוצה לפתח את אישיותו, את אופיו, לבנות את כוחות נפשו שיהיו בריאים וחזקים וטובים, יטול את ספר "מסילת-ישרים" של הרמח"ל, וילך במסילה הישרה שסלל הרמח"ל, בדרך בניין האישיות, ויעלה ממדרגה למדרגה במעלות המידות.

כבר עסקנו בשתי המידות הראשונות: הזהירות והזריזות.
הזהירות עניינה בחינת המעשים וההרגלים השונים, לראות איזה מהם טובים ואיזה מהם גרועים. זהו השלב הראשון: הכרת המצב, הכרת מצב התנהגותו, מה בסדר, ומה לא בסדר וצריך לתקן. וכמובן, חשוב שידע אדם גם את מעלותיו ולא רק את חסרונותיו. ביקורת עצמית מופרזת, היא מסוכנת לא פחות מאשר חוסר ביקורת, כי ביקורת עצמית מופרזת גורמת ליאוש, ולחוסר אמונה ביכולת לשנות את המצב. ועל זה אמרו: "הווי דן את כל האדם לכף זכות" - את כל האדם, הכוונה: גם את עצמך הווי דן לכף זכות. אל תפריז בביקורת עצמית. גם את עצמך תדון לכף זכות.

במבט ראשון, ביקורת עצמית חריפה זה נראה דבר חיובי, יושר אישי, כנות, ענווה. אך באמת - הביקורת העצמית המופרזת היא אם כל חטאת, והיא מונעת מהאדם את היכולת להתקדם ולהשתפר, הוא מאבד את האמון בעצמו.
ובכן, לאחר שאדם בוחן את עצמו ומכיר את מעלותיו ושמח בהן, ומכיר את חסרונותיו ורוצה לתקן אותם, בא השלב השני של מידת הזהירות והוא פיתוח כוח השליטה על עצמו ויכולת התגברות על נטיותיו. "איזהו גיבור הכובש את יצרו". - כל הצלחה בכיבוש היצר, נותנת כוחות נוספים, והאדם במקום להיות עבד לנטיותיו הרעות, שולט בהן ונעשה מלך על עצמו.
מידת הזהירות היא המידה הראשונה במסילת הישרים, ראשית כל: "סור מרע".

אחריה באה המידה השניה, מידת הזריזות - "עשה טוב". גם כאן, ראשית אדם צריך לזהות את נקודות התורפה שלו, את נקודות החולשה המונעות אותו מלעשות טוב. אם זו העצלות בטרם התחלת המעשים, אם זו חולשה ביכולת לסיים ולהתמיד במעשים הטובים. ולאחר הכרת החולשות, וגם כאן - אל יפרז בביקורת עצמית, אלא יראה תמיד גם את המעלות שלו ויתעודד על ידן להמשיך ולהתקדם.

אם כן, לאחר איתור מוקדי החולשה, העצלות והפחדים, והמעצורים המונעים אותו מלעשות טוב, עליו לפתח את תכונת הזריזות על ידי תרגול קבוע לעשות את מעשיו בזריזות, במרץ, במהירות. לא לתת לכל חולשה להתפתח. וכל הצלחה גוררת הצלחה נוספת, "מצווה גוררת מצווה". אדם מקיים מצווה במרץ, בזריזות, נפשו מתלהבת והוא מתמלא מרץ לעשות עוד מעשים טובים בזריזות ובשלמות.
אלו שתי המידות הראשונות בברייתא של ר' פנחס בן יאיר שעל פיה בנוי ספר "מסילת-ישרים".

לאחר שתי המידות הללו באה המידה השלישית, לאחר הזהירות והזריזות באה מידת הנקיות. זהו שלב חדש בהתקדמות בבניין הנפש. לאחר התיקון הראשוני הבסיסי, בא השלב של התיקון היסודי, נקיון יסודי של תכונות הנפש מכל אבק של לכלוך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il