בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • קדושת הארץ
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' יוסף בן יעקב ז"ל

פתיחה

undefined

הרב אריאל פרג'ון

2 דק' קריאה
ארץ ישראל, אותה אוהבים אנו מאז ימי קדם. עליה נאבק העם בכל כוחו עד גלייתו ממנה, התפלל לשובו אליה יום יום בכל תפילה ותפילה. ביקש עליה בברכת המזון, ובכל חג ומועד העלה אותה על ראש שמחתו.
מאז חורבנו, משך דורות רבים נאחז היישוב היהודי בארץ ישראל בשארית כוחותיו. עבר כיבושים שונים ומשונים, תלאות והתעללויות. יחידי הסגולה, דרי ארץ-הקודש, נחשבו לשלוחי התפוצה להאיר את הגחלת עד לשיבת העם לארצו.
יהודי בגלות, עת המצאותו בסכנה גדולה, נודר היה לעיתים קרובות לעלות לארץ ישראל, באם ינצל. קדושי האומה היו עולים לארץ להתעלות באוירה. וזקנים רבים היו באים להטמן בעפרה. באים היו לארץ, נושקים את עפרה, ודומעים משמחת הביאה, ומדאיבת חורבנה.
עם תחילת 'שיבת-ציון' בדורות המאוחרים, החלה רוח גדולה לפעם בעם ולהסיעו לארץ חמדתו. שוב רבים רבים מבני עמנו מסרו נפשם רוחנית ופיזית לבנין הארץ. השליכו נפשם מנגד למיתה במלאריה, אחרים נטבחו על ידי הערבים, ורובם ככולם סבלו עוני ומחסור.

גם כיום נאבקים אנו על הארץ בעשר אצבעותינו. לרבים מאיתנו הארץ היא המרכז האידאולוגי, מקום אליו מפנים הם את רוב מרצם הציבורי. מוכנים הם למסור נפשם עליה, נוסעים בנתיבים מסוכנים, גרים ביישובי ספר, ומתנדבים בשמירתה ובמלחמה עליה. גם בשדה הנהגה המדינית תפסה הארץ מקום מרכזי ביותר בשיוך הפוליטי. קדושה היא הארץ – על כן נאבקים אנו עליה!

אך מהי קדושה זו? מה ראה ה' בזאת הארץ? מדוע ארץ ישראל היא כל כך יסודית בעבודת ה'? מדוע קושר הקב"ה את יציאת מצריים בביאה לארץ? מדוע תולה הוא את אלוקותו עלינו, בביאתנו לארץ ישראל? מדוע רואה התורה את מקום קיום המצוות בארץ ישראל דוקא?

בסדרה זו, נשתדל לענות על השאלות הנ"ל, ולהאיר את סוגיית ארץ ישראל מן ההיבט הרעיוני-פנימי.
דרך ההסבר המבואר, יחד עם מסקנותיו הפנימיים של המאמר זה, על פי רוב, אין הם מצויים לכל דורש, וזאת מסיבות מובנות. הלך זר, המשתעשע בתרבויות בנות אל נכר, לא יבוא הוא אל הקודש פנימה, ישתעשע במחמדיה של התורה, ישחק באהבתה, וישוב לדרכו שעירה - "וְכָל זָר לֹא יֹאכַל קֹדֶשׁ" (ויקרא כב, י). עם כל זאת, לאור נחיצות הענין, ולאור הדרישה הגוברת והולכת לאורה הפנימי של התורה, לתורה עוצמתית ומחיה, השתדלנו להביא את הדברים כאן בשפה השווה לכל נפש.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il