בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד נגינה בבית של נוצרים אדוקים

undefined

רבנים שונים

חשוון תשפ"ב
לימה, פרו Lima, Peru
אייר תשנ"א


שאלה
ילדי מקבל שיעורי-נגינה בבית שבו מרובים הצלמים של אותו האיש ימ"ש בהיות המשפחה אדוקה בדתה. היש בעיה הלכתית בהליכה לבית זה?

תשובה
א. אם עובדים את הצלמים בבית או שמקטרים להם בו, יש לבית דין של בית עבודה זרה ואסור להכנס לתוכו 1 .
ב. אם הבית אינו משמש כבית ע"ז והצלמים תלויים שם מכיוון שבעל-הבית מאמין באותם הצלמים, אין לבית דין של בית ע"ז.
אף על פי כן, יש לאסור לילד להיכנס לבית זה כדי ללמוד נגינה, מחשש שחלילה יושפע על-ידי בני הבית [שכפי הנראה מן השאלה, משמע שהם אדוקים בדתם], או על-ידי התמונות [עלולות להתעורר אצלו שאלות וספקות בענייני אמונה] 2 .
^ 1. שו"ת "בנין ציון" (ח"א סי' סג), שו"ת "יחוה דעת" (ח"ד סי' מה בהגהה), שו"ת "חיים ביד" לגר"ח פאלאג'י (סי' כו), שו"ת "פרי השדה" (ח"ב סי' ד) הובא בשו"ת "ציץ אליעזר" (חי"ד סי' צא).
^ 2. ובפרט שהילד נמצא בגיל שבו עליו לגבש וליצב את האמונה, וקיים חשש שיושפע מן התמונות ומן האווירה שבבית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il