בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

אסור לאחר את התשובה

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ' באלול ה'תשנ"ד
2 דק' קריאה
צריך למהר לשוב בתשובה על כל חטא, אפילו אם יהיה מהדברים הקלים ביותר. כי איחור התשובה דומה לטמא הנכנס למקדש, אשר כל רגע נוסף שהוא שוהה ומאחר לצאת, הוא חטא מיוחד. איחור התשובה דומה למי שהוא לבוש בבגד כלאיים, שככל שהוא ממשיך בזה, הוא מרבה האיסור, וכמו כן מי שמשהה חמץ בפסח; כך הוא הדבר במי שמתעכב מלשוב בתשובה, אשר כל שהייה נוספת מעמיקה את חטאו ומרבה אותו. ואפילו עבירה קלה, כשהיא נכפלת כמה פעמים, הרי היא כעבות העגלה. אלו הם דברי מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בספרו אורות-התשובה פרק יד סעיף לב.

ועוד טעם מדוע על אדם למהר לשוב בתשובה ולא להתעכב: מפני שאם לא יזדרז, פן יהיה מאוחר מדי ולא יוכל לשוב עוד, כדברי רבי אליעזר שאמר (שבת קנג, א): "שוב יום אחד לפני מיתתך!". כך מספרת הגמרא: "שאלו תלמידיו את רבי אליעזר: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? - אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ואף שלמה אמר בחכמתו (קהלת ט, ח): 'בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר'. אמר רבן יוחנן בן זכאי: משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה, ולא קבע להם זמן. פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך, אמרו: כלום חסר לבית המלך? טיפשין שבהן הלכו למלאכתן, אמרו: כלום יש סעודה בלא טורח? פתאום ביקש המלך את עבדיו. פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין, והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין. שמח המלך לקראת פיקחים, וכעס לקראת טיפשים. אמר: הללו שקישטו את עצמן לסעודה - ישבו ויאכלו וישתו, הללו שלא קישטו עצמן לסעודה - יעמדו ויראו".

המשל של רבי יוחנן בן זכאי ממתיק את דברי רבי אליעזר שאמר "שוב יום אחד לפני מיתתך", וכי אפשר שאדם יחיה כל ימיו בפחד מוות שמא ימות למחר. אֵלו מן חיים אלו? חיים כאלה אינם חיים! אדם מוכרח לחיות באמונה שהחיים עוד לפניו, וכך יוכל לשאוף עוד שאיפות גדולות ולתכנן תוכניות ארוכות-טווח. ואילו מתחושה של פחד מוות מתמיד יכול אדם לבוא חלילה לידי אדישות, ולומר - "אכול ושתו כי מחר נמות" (ישעיה כב, יג). בא רבי יוחנן בן זכאי והמתיק את דברי רבי אליעזר ואמר, העתיד לבוא אינו מפחיד, אלא הוא משול למלך שהזמין לסעודה. העולם-הבא הוא מקום של אושר ונעימות ומתוך כך צריך להתכונן אליו, כי יכול אדם להיקרא לסעודה בפתע פתאום.

וכיוצא בזה אפשר גם לומר - 'ושוב יום אחד לפני הגאולה', כי הרי אף-על-פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא, ואיך ייראו פניהם של אלו שלא טיהרו מעשיהם ונשארו מלוכלכים בעוונותיהם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il