ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

קידושי כסף - גדר קניין או הנאה

בית מדרש גמרא קידושין Bookmark and Share
גירסת הדפסה האזן לשעור (47 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (47 ד')

כ"ד סיוון התשס"ו

קידושי כסף - גדר קניין או הנאה

גדר קניין או הנאהנערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
ציפורה בת דוד

מקורות

קידושין דף ו':
"אלא אמר רב אשי בכולהו קני לבר מאשה...".
ותוס' שם.
רמב"ם הל' אישות פ"ה: הל' כ"ד, פ"א, ט"ו, ח'. פ"ד: הל' ט'.
עזרת כהן ע"מ קמ"ז;
אבני מילואים סי' כ"ח ס"ק נ"ד ו-ט"ז. סי' כ"ט ס"ק ו'.
מחנה אפרים הל' מלווה סי' י"א.
אור שמח הל' אישות פ"ה הל' כ"ד.
חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il