בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

ספר המצוות הקצר - מצוה ה'

מצות עשה לקדש את ה' ברבים

מצות עשה לקדש את ה' ברבים שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל". וזה צריכים אנחנו לעשות במסירת נפשנו למות, ובכל מאודנו, לפרסם אמונתו יתברך שמו.

undefined

הרב שמואל הולשטיין

סיוון התשס"ו
3 דק' קריאה
מצות עשה לקדש את ה' ברבים שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל". וזה צריכים אנחנו לעשות במסירת נפשנו למות, ובכל מאודנו, לפרסם אמונתו יתברך שמו.

מצוה לספר
לא הועילו כל תחנוני היודנראט בעיר לבוב, הנאצים ימ"ש לא הסכימו לשחרר את ר' אנשל שרייבר חבר הרבנות בעיר. לר' אנשל שנתפס באותו יום שישי בדרכו לטבילה במקווה לכבוד שבת, לא הועילה תעודת הזהות שנשא עימו. הוא ניסה לשכנע את הגרמנים כי תעודתו אינה מזויפת וכי אין שום סיבה לעוצרו, אך ללא הועיל. למחרת הגיע לבקרו ראש היודנראט בעיר. ר' אנשל הביע את פליאתו וכעסו על כך שהגרמנים אינם משחררים אותו למרות תעודתו הכשירה. ענה לו ראש היודנראט: "דע לך, כי הגרמנים גילו לי כי תפסו אותך רק בשל חזותך היהודית עם הפאות, הזקן הארוך והלבוש היהודי. הם מעוניינים לצלם אותך מכל הזוויות השונות ולפרסם את תמונתך בעיתונות הגרמנית כתמונה מייצגת של יהודי ואז להורגך". מששמע זאת ר' אנשל התמלא בשמחה עצומה וקרא בקול: "ברוך ה', עד עכשיו חשבתי שאני הולך למסור את נפשי רק בגלל שלא מאמינים לתעודתי שאינה מזויפת, עכשיו אני יודע שיש לי את הזכות למסור את הנפש רק בגלל יהדותי ונאמנותי לבורא יתברך - אשרי ומה טוב חלקי".

העיר קלם. היהודים כולם עומדים כבר ליד הבורות אל מול מכונות הירייה. ואז פנה הרב מובשוביץ רב העיר אל המפקד הגרמני, וביקש ממנו לומר מספר דברים לפני צאן מרעיתו. הגרמני הארור הסכים ובתנאי שיהיה בקצרה. הרב החל דורש על מצות קידוש ה' באריכות יתירה כאילו עומד על הבמה בבית הכנסת. הגרמני החל לצעוק על הרב שיסיים, ואז פנה הרב אל היהודים ואמר להם: "זה המצב עליו דיברתי עד עתה, כעת אנו הולכים לקיים את מצות קידוש ה', צריך יהודים להתמלא בשמחה על הזכות העצומה שנפלה בחלקנו". ואז פנה לצורר הארור ואמר לו: "אני סיימתי אתה יכול להתחיל..." וכך נהרגו היהודים תוך שהם מזמרים "שמע ישראל".

וכך סיפר הרב שלמה בורשטיין זצ"ל ראש הישיבה התיכונית בחדרה, בימי השבעה על מחותנו הרב הרלינג הי"ד שנרצח ע"י מחבלים בסוכות תש"ס: בימים שלאחר השואה הארורה שהה הרב שלמה בשנחאי יחד עם ישיבת מיר שהצליחה להימלט מציפורני הרשעים. ערב אחד ישב עם חברו ודנו בשאלה על מה ולמה קרתה השואה הנוראה. לאחר דיון ארוך החליטו לגשת ולשאול את המשגיח הרב ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל. ניגשו אל חדרו ונקשו על הדלת. להפתעתם לא פתח הרב את הדלת מיד כהרגלו. הטו השניים את אוזנם בניסיון לשמוע האם הרב נמצא. לאחר מספר רגעים אכן שמעו את קולו של הרב שמדבר תוך כדי בכי. במאמץ לשמוע האם הכל בסדר, הסתבר להם כי הרב מדבר אל רבש"ע, ומייסר עצמו על כך שכנראה אינו צדיק והראיה - שלא זכה גם הוא למות על קידוש ה' כמרבית יהודי אירופה... התלמידים כמו קיבלו תשובה לשאלתם סבו על עקבם והלכו...

מצוה להורות
על שלוש עבירות אדם חייב למסור את נפשו: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וזה בכל מקרה ובכל מצב. בשאר עבירות 'לא תעשה' חייב למסור את נפשו בתנאים הבאים:
א. אם הגוי כוונתו להעבירו על דת, אזי בפני עשרה חייב למסור את נפשו. ואם בצנעה אינו חייב, אבל רשאי להחמיר על עצמו.
ב. אם הגוי מתכוון להנאת עצמו לא ימסור נפשו. ובשעת השמד רח"ל אפילו אם מכריחו להחליף חלקים ממלבושו ללבושי גויים ייהרג ולא יעבור.
ג. אסור לאדם לומר שהוא עובד כוכבים כדי להציל את עצמו, אבל להתחפש לגוי בשעת סכנה בלי לומר שהוא עובד ע"ז מותר.

מי שמכין את עצמו בכל נפשו וכוחו לקיים מצוה זו, מרוויח רווח עצום בכך שכל עבודת ה' שלו נראית אחרת. שהרי אדם שמוכן למסור את נפשו למען שמו יתברך בודאי שיהיה מוכן לעשות גם דברים שהם קטנים מכך. כגון לקום השכם בבוקר בגבורה, להימנע מלשון הרע וכן הלאה, דברים הקלים לביצוע בהרבה מאשר למסור את נפשו למיתה. כתב השל"ה הקדוש כי על קידוש השם מברכים: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il