בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • מצוה גדולה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

ספר המצוות הקצר - מצוות ח'-ט'

מצות עשה לקשור ולהניח תפילין

מצות עשה לקשור תפילין על ידו שנאמר "וקשרתם לאות על ידך". ומקום הנחתן הוא על הקיבורת במקום הגבוה. מצות עשה להניח תפילין על הראש שנאמר "והיו לטטפות בין עינך". ומקום הנחתן הוא במקום שמוחו של תינוק רופס.

undefined

הרב שמואל הולשטיין

תמוז התשס"ו
3 דק' קריאה
מצות עשה לקשור תפילין על ידו שנאמר "וקשרתם לאות על ידך". ומקום הנחתן הוא על הקיבורת במקום הגבוה. מצות עשה להניח תפילין על הראש שנאמר "והיו לטטפות בין עינך". ומקום הנחתן הוא במקום שמוחו של תינוק רופס.

מצוה לספר
"מה? שוב? הרי רק לפני מספר חודשים הרב החליף את התפילין שלו, האם כבר הם נפסלו?" שאל סופר הסת"ם את הרב מבריסק (הרב יצחק זאב סולובייצ'יק זצ"ל). הרב הביט בחיוך בסופר וענה לו בשאלה: "האם החלפת חליפה מאז החתונה, או שאתה עדיין הולך עם אותה חליפה?" ענה הסופר: "בוודאי שהחלפתי, הרי עברו מאז מספר שנים וכל אדם מחליף את בגדיו לחדשים מידי פעם". "אם כך הרי תמיהתך אינה במקומה" אמר הרב, "כפי שמקובל להחליף בגדים בחדשים מידי פעם כי האדם רוצה בחדש ויפה, כך אני חשקה נפשי מידי פעם בתפילין חדשות".
*
פעם ניגש הרב לאדם באמצע תפילת שחרית ואמר לו: "התפילין שלך אינן כשרות! אתה צריך לקחתן לבדיקה". האיש שמע כמובן לדברי הרב, והתברר כי אכן התפילין היו פסולות. האיש שראה בכך מופת עצום ניגש אל הרב ושאלו בהתרגשות איך ידע שהתפילין פסולות רק מלראותם מרחוק. ענה לו הרב: "הפסוק אומר `וראו כל עמי הארץ כי שם ה` נקרא עליך ויראו ממך` ודורשים חז"ל שאלו התפילין שגורמות לרואה אותם לירא. והנה כשראיתי את התפילין שלך הם לא גרמו לי לשום יראה ופחד ולכן הבנתי כי התפלין אינן כשרות.
*
...למחרת בבוקר התעורר אחי מנדל ודאגה אחת בליבו. היכן ניקח תפילין? יצא והתרוצץ בכל חלקי המחנה והחל בחיפושים קדחתניים. מנדלי החליט שהוא לא יאכל דבר לפני שיניח תפילין. הוא גילה פושע פולני שהיה אחראי על שריפת החפצים של היהודים המומתים הי"ד, והציע לו את מנת הלחם שלו תמורת זוג תפילין. הפולני הסכים והביא לאחר מספר שעות שקית קטנה ובתוכה סידור קטן וזוג תפילין. אולם לצערנו גילינו כי שתי התפילין הינן של יד, והפולני הסכים להחליף רק בתמורה למנת לחם נוספת. עשרות יהודים היו מתגנבים מידי בוקר קודם ליציאה לעבודה לצריפנו והיו מניחים מאחורי חומה של אנשים שהסתירה את המניחים. כשרבו המבקשים ולא ניתן היה לאפשר לכולם להניח, התחלק התור לשתיים - תור לתפילין של יד ותור לתפילין של ראש. לפחות יניחו אחד מהם אם לא את שניהם. יום קשה היה, היום בו הגרמנים גילו את התפילין וציוו עלינו לשורפם בטכס רב רושם. אחי החליט שלא ייתן לכך ויהי מה. שיחדנו את שומר הצריף כדי שיכין לנו שתי קוביות עץ שחורות שאליהן חיברנו מעין רצועות ששיוו להם מראה של תפילין ואותן שרפנו לעיני כל המחנה. וכך זכינו ב"ה להניח תפילין גם בתוך בתופת הנוראה.

מצוה להורות
יכוין בהנחת תפילין שציונו הקב"ה להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו ויציאת מצרים, על הזרוע כנגד הלב, ועל הראש כנגד המוח, כדי שנזכור נסים ונפלאות שעשה עמנו, שהם מורים על יחודו, ואשר לו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. וישתעבד להקב"ה הנשמה שהיא במוח, וגם הלב שהוא עיקר התאוות והמחשבות, ובזה יזכור הבורא וימעיט הנאותיו. הספרדים נוהגים לברך ברכה אחת 'להניח תפילין', וכוללים בה גם את תפילין של יד וגם את של ראש. האשכנזים מברכים ברכה נוספת על של ראש 'על מצות תפילין', אולם כדי לצאת מן הספק מוסיפים את הפסוק "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

אין להפסיק בדיבור בין תפילין של יד לתפילין של ראש. ואם הפסיק אזי לספרדים מברך על של ראש 'על מצות תפילין'. ולאשכנזים ימשמש בתפילין של יד ויברך שוב 'להניח תפילין'. ואז יברך על של ראש 'על מצות תפילין'. יניח את התפילין בתוך הנרתיק באופן כזה שקודם יגע בטלית, שהרי מתעטפים בטלית קודם להנחת התפילין. וכן יניח את התפילין של יד קרובות יותר לפתח על מנת שיפגע בהן קודם לשל ראש שהרי קודם מניחים את של יד. אם מניח תפילין קודם לברכות השחר, ראוי שבזמן שמברך 'עוטר ישראל בתפארה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il