בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

שימוש בשיער אדם עבור חומר המשמש אח"כ כמאכל

undefined

רבנים שונים

ניסן תשפ"ב
הונג קונג Hong Kong
מרחשוון, תש"ן

שאלה
האם מותר לערב חומר "כימי"* המיוצר משיער אדם בתור "פרוטאין" בתוך מה שיהיה אח"כ, מאכל אדם?

תשובה
א. לגבי שיער אדם שנגזז בעודו בחיים (כגון שיער שנאסף במספרה): כיוון שאיננו מאכל, ואיננו ראוי לאכילה, אין בו איסור1. ואף על פי, שלאחר תהליך העיבוד הוא ראוי למאכל אדם, נשאר הוא בהיתרו2.
ב. לגבי שערות שנגזזו מן המת (אם מדובר במקרה כזה): גם כאן, לפי רוב הראשונים3, אין איסור הנאה מן המת4. וקל וחומר במקרה שלנו, שנשתנתה צורתו ונהפך כארעא דעלמא5.
ג. אם מעוניינים בתחליף סינטטי או במוצר שמקורו בסויה, ניתן להשיג רשימת ספקים מהרבנות הראשית לישראל, מחלקת יבוא.
*L-cysteine monohydrochloride


_______________________________________________

1 רמב"ם, הלכות מאכלות אסורות, פ"ב ה"ג ונחלקו עליו הראשונים עי"ש בנושאי הכלים ולדעתם אף איסור עשה אין בו, וכאן שהפך השער לחומר כימי גם לדעת הרמב"ם אין בו איסור.
2 עיין באחיעזר יו"ד, סימן י"א, שמתיר, אפילו בדבר איסור שהיה ראוי למאכל אדם, ובתהליך עיבודו איבד שם אוכל, אע"פ שחזר להיות מאכל. ק"ו בנדון שלנו, שלא היה ראוי מעולם למאכל אדם. (עפ"י הגמרא במסכת תמורה, דף ל"א, ע"א, בעניין ביצת טריפה).
3 כגון: תוס', ב"ק, דף י', ע"א. (ע"פ ערכין, דף ז', ע"א).
4 לגבי הדיעות החולקות, עיין גשר החיים, לרב טוקצ'ינסקי, ח"א, פ"ח.
5 דעת הרדב"ז מובאת בדרכי תשובה, יו"ד, סימן ע"ט.בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,

הרב משה ארנרייך הרב יוסף כרמל
ראשי הכולל

גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il