בית המדרש

  • מדורים
  • יש שואלים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ציפורה בת דוד

שלמות העם, התורה והארץ

ספר תורה הינו שלם כאשר לא חסרה בה אפילו אות אחת, עם ישראל הינו שלם כאשר כל הנשמות שבו מקושרות זו לזו, וארץ ישראל הינה שלמה כאשר כולה תחת שלטון שלם של עם ישראל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ב' אב התשס"ו
4 דק' צפיה

שאיפתנו היא להגיע לשלמות: שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. תורת ה' תמימה, ולפי ההלכה אם חסרה אות אחת בספר התורה הוא אינו בשלמות קדושתו, ואי אפשר לקרוא בו בציבור. ובדומה להלכה לגבי אותיות כך לגבי קיום התורה, אם חסרה מצווה מקיומה של תורה הרי זה כבר חיסרון מהותי, ואין כאן קדושת הופעת התורה בשלמות.

וכשם שהדברים אמורים לגבי כתיבתה של תורה ולימודה של תורה, כך לגבי עם ישראל. אמרו חכמים שיש ששים ריבוא אותיות בתורה, וכנגדן ששים ריבוא נשמות מישראל. כל נשמה מעם ישראל מקושרת עם אות אחת בתורה, ואם אחד מישראל אינו מקושר לעם ישראל, או שכלל ישראל אינם מחוברים ומקושרים זה לזה, אומרים גדולי תלמידי הבעל שם טוב שהרי זה כאילו חסרה אות בתורה, והרי זה חיסרון בהופעתם השלמה של ישראל. על כן מצווה אותנו התורה "ואהבת לרעך כמוך" - כל עם ישראל צריך להיות 'כמוך', כל ישראל הם מציאות אחת, עם אחד ותורה אחת.

וכשם שהתורה חייבת להיות שלמה, וכשם שישראל צריכים להיות שלמים, כך גם ארץ ישראל. כך אומר הרב מנחם זמבא, שכשם שתורה שחסרה בה אות אחת חסרה מקדושתה, ואי אפשר לקרוא בה, כך גם אם שעל אחד מארץ ישראל אינו בשלמות השלטון של עם ישראל חסר בקדושת התורה. הרב זמבא אמר זאת לפני שבעים שנה, כשהאומות דנו האם לתת חלק מארץ ישראל לנוכרים, ואמר הרב זמבא שאין אנו יכולים להסכים לכך בשום פנים ואופן, לא יתכן שמצידנו תהיה הסכמה של חיסרון בשלמות הארץ.

לסיכום, תורה שלמה היא עם ששים ריבוא אותיותיה, עם ישראל שלם הוא עם ששים ריבוא נשמות, וארץ ישראל חייבת להיות בשלמותה כדי שתופיע קדושת הארץ השלמה. יהי רצון שנזכה בקרוב לשלמות התורה, לשלמות העם ולשלמות הארץ.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il