ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ;">

בית מדרש חגים וזמנים יום הזיכרון Bookmark and Share
גירסת הדפסה קרא ב - word
שלח לחבר

אייר תשס"ו

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

"קול צופייך" - גליון 354סוכם על ידי תלמידים

מוקדש לעלוי נשמת
אשר בן חיים

המתים על קידוש ה' - כפרת עוונות עם ישראל
היום הוא ליל הזיכרון לכל אותם שמתו על קידוש ה'. יש לדעת שמעלתם של הרוגי מלכות שמתו על קדושת ה' גדולה ועצומה, לא רק לעצמם, אלא גם לנו, כי בזכותם נמחלים עוונותינו. ובספר "אהלי יעקב" (פירוש על מחזור התפילות ליום הכיפורים, שחיברו רבי יעקב יצחקי ומגוריו היו בין כורדיסטן לעיראק. ושם בדף מ"ו ע"ב) ביאר, מהו "כובש עוונות לובש צדקות" שאומרים בפיוט "מי ק-ל כמוך", על פי הפסיקתא, שהקב"ה נוטל עוונות מתוך הכף ומטמינם תחת "הפוריפא" שלו (כביכול במעיל שלו), שבו מצויירים כל הרוגי מלכות וכל אותם שמסרו נפשם על קדושת ה', והוא כובש את העוונות באותו מלבוש. ומביא ממדרש "שוחר טוב" (על מזמור ט' בתהלים) 'רבי אבהו בשם רבי אלעזר אמר, כל צדיק וצדיק שאומות העולם הורגים, כביכול הקב"ה כותבו ב"פורפוריא" שלו, ואומר למה הרגתם פלוני ופלוני, והם כופרים ואומרים לא הרגנו, או אז מוציא הקב"ה את ה"פורפוריא" שלו ודן אותם, וזהו שכתוב (תהלים צד, א) "קל נקמות ה'" וכתוב (שם ט, יג) "כי דורש דמים אותם זכר לא שכח צעקת ענוים".

ויהי רצון שהקב"ה יחוס על עמו ישראל, ובפרט בעת הזאת. ואנו מתפללים היום על שלמות התורה ושלמות העם ושלמות ארץ ישראל כולה, ושלושתם אנו מבקשים, ויהי רצון שיהיה בעגלא ובזמן קריב, אכי"ר.

חזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il