בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • תשובה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' מאיר ב"ר יחזקאל שרגא זצ"ל

על פרשת דרכים

undefined

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל

אלול תש"ד
2 דק' קריאה
בכל תקופות השנה הננו נדרשים לחשבון - "הוה מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה" (אבות ב, א). זה לא נאמר דוקא על אלול. בקורת המעשים היא הינה הדרישה היסודית של היהדות. אולם, באלול החובה היא לבקורת הבקורת, לבקורת כח המבקר שלנו, להביא במבחן חדש את מאזני האבחנה הנפשית לראות אם לא לקו, אם אינם עושים מלאכתם רמיה. כי אם כן, הרי כל העבודה לריק. אם המאזנים עצמם הם שקר, מה תועלת לנו כי נשקל בהם?

"כיון שעבר אדם עבירה ושנה הותרה לו" (יומא פו, ב). נתקלקל כח השיפוט העצמי, המח נטמטם, הלב נסתתם, ושוב אינו מבחין, ושוב אינו מרגיש, ושוב הכל לו כהיתר, עד שאיננו יכול להבין האיך יתכן שמישהו יחשוב את זה לאיסור.

לכאורה, יש לשאול, אם יש ענין של תשובה ופשפוש לאנשים באים בימים, מה מקום לדרישה מעין זו אצל צעירים, אשר דומה שאין להם עוד איזה שהוא עוון כבד, אשר כל עבירותיהם קלות ערך. תשובה על זה הננו יכולים למצוא בתורה בפרשת בן סורר ומורה, שכל עונשו, שהוא מהחמורים שבתורה, אינו אלא על שם סופו עי"ש (סנהדרין עא, ב). ולכאורה, הרי בחירה חופשית ניתנה, והרי יכול הוא שלא לעשות. ולכאורה, מ"מ ספק יהא, וספק נפשות להקל, ובפיקו"נ לא הלכו אף אחר הרוב. וא"כ צריך לומר שאין כאן אף ספק, אף ספק ספיקא. כי ענין הבחירה כבר נגמר עם הצעד הראשון. מאז אין כבר בחירה, מאז כבר פועל ההכרח. מעכשו, יש כבר אפשרות מתמטית של חשבון מדויק - היום כך ומחר כך. "עד שעומד ומלסטם את הבריות" (שם). כי העבירה האחת מטמטמת ומכשירה לשניה וכן השלישית וכו' עד גמירא.

ואם כן, לדבר על תשובה הרי דוקא יש מקום אצל צבור צעיר אשר עומד עדיין בראשית צעדיו, אשר הוא עומד עוד בנקודה הראשונה של פרשת הדרכים, וכאן יש צורך להזהיר לדעת את אשר ניתן ברגע זה להרויח ולאבד.
תורה תבלין (קידושין ל, ב). אף זה באופן מיוחד. ראויים השנים האלו שיש לשמר עליהם כעל אוצר מלא. אפשר לנצל כל רגע. וכל דף גמרא הנקנה הרי הוא תריס בפני יצה"ר.

(מכת"י)

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il