ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
מבצע הפרסים הסתיים אך לא הגענו ליעד. ניתן עדיין להמשיך לתרום
בית המדרש מדורים הלכה פסוקה

זכות מכירת ספרים בישיבה

מהי זכותו של בחור ישיבה המוכר ספרים בישיבה ללא רווח ולשם שמים במקום מוכר הספרים הקבוע שלוקח 20% רווח?
מוקדש לעלוי נשמת
רויטל בת לאה
לחץ להקדשת שיעור זה
נערך על ידי הרב יואב שטרנברג

תיאור המקרה: התובע הוא בעל חנות ספרים, והוא מוכר ספרים לבני ישיבה מסוימת במשך שנים רבות. מתח הרווחים שלו הוא כ-20%. כעת בא הנתבע, שהוא תלמיד בישיבה, ורוצה למכור את הספרים ללא רווח כלל. התלמידים כמובן, מעדיפים לקנות אצל הנתבע.

התביעה: התובע דורש למנוע מהנתבע להמשיך ולמכור ספרים בישיבה, משום שהדבר מזיק לפרנסתו.

תשובת הנתבע: הנתבע טוען, שאין לו שום רווח, והוא עושה את הדברים לשם שמים בלבד.

פסק הדין: בית הדין קיבל את התביעה.

הנימוקים: הגמרא במסכת בבא בתרא (דף כא:) אומרת, שאדם שגר ברחוב מסוים, ורוצה לעסוק במסחר, אינו רשאי לעשות כן אם הוא פוגע בפרנסתו של אדם אחר שיש לו עסק כזה ברחוב. דין זה נכון רק אם השני גר בעיר אחרת, אבל לא אם הוא גר באותה העיר.

הרא"ש (שם סימן יב) מביא את דברי הר"י מיגאש, שכתב, שאם מי שבא מחוץ לעיר מוכר יותר בזול, אין הראשון יכול לעכב, משום שדבר זה הוא לטובת הלקוחות, שהרי הם נהנים מן התחרות. וכן פסק הרמ"א (חושן משפט סימן קנו סעיף ז).

אבל, בערוך השולחן (סימן קנו סעיף יא) סייג את הדברים, וכתב שאם הסוחרים המקומיים יכולים להתחרות, מותר לאדם הבא מבחוץ ליצור תחרות. אולם, אם זה שבא מבחוץ מוכר במחירים שאי אפשר להתחרות בהם כלל, אין מניחים לו, משום שהדבר מקלקל את דרכי המסחר.

בית הדין קבע, שבמקום שבו השני מוכר בזול באופן שאי אפשר להתחרות בו כלל, אסור לו לעשות כן אף אם הוא תושב המקום, כי הקפידא היא לשמור על תנאי מסחר ותחרות הגונים.

לכן, אילו הנתבע היה מוכר מתוך מטרה להרוויח, אלא שהיה מוכר יותר בזול מן התובע, היה מקום לומר שאין התובע יכול לעכב את הנתבע מלמכור. כמו כן, אם הנתבע היה קונה לעצמו, ולא בכמות מסחרית, אין הוא משפיע על השוק. אולם, היות שהנתבע קונה בכמות מסחרית, ומוכר ללא רווח כלל, יש לקבל את תביעת התובע.

הלכה פסוקה
הרה"ג דוב ליאור
1 - אחריות לווה על פרעון ההלואה לאחר שנתן המחאה
2 - נזק תוך כדי בדיקת קנייה של אופנוע
3 - שטר שנכתב שלא כדין ובסופו היה קניין
טען עוד
עוד בנושא הלכה פסוקה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il