בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

"קול צופייך" - גיליון 374

מהלכות תפילה

תקציר דיני ההוספות: "המלך המשפט" ו"האל הקדוש".

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

תשרי תשס"ז
המלך הקדוש - המלך המשפט
א. החל מליל ראשון של ראש השנה ועד למוצאי יום הכיפורים אנחנו אומרים "המלך הקדוש" בתפילה במקום "האל הקדוש", וכן חותמים בברכת "השיבה שופטינו" - "המלך המשפט" במקום "מלך אוהב צדקה ומשפט", לפי שבימים אלו הקב"ה מראה מלכותו לשפוט את העולם וכדברי הגמרא (ר"ה טז.) "כדי שתמליכוני עליכם".

ב. טעה ואמר "האל הקדוש", או שהוא מסופק אם אמר "האל הקדוש" או "המלך הקדוש" ונזכר תוך כדי דיבור - אומר "המלך הקדוש" ואין צריך לחזור לראש. אבל אם לא נזכר רק לאחר פרק הזמן של תוך כדי דיבור או שכבר התחיל "אתה חונן" אפילו נזכר בסוף התפילה - צריך לחזור לראש התפילה.

ג. טעה ואמר "מלך אוהב צדקה ומשפט", או שהוא מסופק אם אמר "מלך אוהב צדקה ומשפט" או "המלך המשפט", אם נזכר תוך כדי דיבור - אומר "המלך המשפט". ואם נזכר אחר כך - לדעת כמה פוסקים אחרונים עליו לחזור לראש התפילה כדעת מרן בשו"ע, אבל לדעת מרן גאון עוזנו ותפארתנו בעל הבא"ח, אינו צריך לחזור כיון שהזכיר "מלך אוהב צדקה ומשפט" (עיין לבא"ח נצבים אות יט).

וכששאלני אחד מגדולי הפוסקים מדוע פסק הבא"ח נגד דעת מרן, הראיתי לו שהרמב"ם בפירוש כותב בתשובותיו (עיין בתשובות הרמב"ם החדשות סי' קפ"ב) כדעת מרן הרי"ח הטוב בעל הבא"ח זיע"א, שכיון שהזכיר "מלך" יצא ידי חובתו, ולא השיבני (אותו פוסק זצ"ל) על כך דבר ואמר: כנראה שהיה לבעל הבא"ח רוח הקדש, כי אז בחייו עוד לא נתגלו שו"ת הרמב"ם.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il