בית המדרש

  • מדורים
  • קול צופיך - הרב מרדכי אליהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רויטל בת לאה

"קול צופייך" - גיליון 375

שינה בסוכה

מקצת דיני שינה בסוכה; סוכה שלא ניתן לישון בה; שינה עם אשתו בסוכה.

undefined

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

תשרי תשס"ז
2 דק' קריאה
שינה בסוכה
אדם חייב לישון בסוכה, וחמורה השינה בסוכה יותר מאכילה, כיון שאכילת ארעי מחוץ לסוכה מותרת (ורק אם אוכלים פת בשיעור כביצה מתחייבים בסוכה - בשאר ימים ולא בליל יו"ט ראשון וכדלעיל), ואילו שינת ארעי אסורה.

יש ואדם מרגיש עייפות גדולה, ושינה של חמש דקות מפיגה את עייפותו כליל, ועל כן יש להחמיר שלא לישון אפילו שינה עראי מחוץ לסוכה.

סוכה שלא ניתן לישון בה
סוכה שאינה בנויה היטב ולכן לא ניתן לישון בה, יש אומרים שאין היא כשרה אפילו לא לאכילה, אך למעשה, אין פוסקין כן והסוכה כשרה (עיין לכה"ח תרמ ס"ק ל, לג).

שינה עם אשתו בסוכה
מצוה על כל איש לעשות סוכה שיכול לדור בה עם אשתו. ואם האשה חוששת לישון לבדה בבית, לא ישן הבעל בבית משום כך, אלא יביא את אשתו לישון עמו בסוכה. ואם חוששת האשה מן הצינה, יקנה לה שק שינה ויחם לה בזה. ומכל מקום, יש להזהר שלא יהיו חשופים להיזק ראיה של השכנים מלמעלה.

מיטת קומתיים הנמצאת בסוכה - מי שישן למעלה בודאי קיים המצוה, אבל הישן למטה אינו מקיים מצוה כי אינו תחת הסוכה אלא תחת המיטה העליונה, אלא אם אין גובה של 10 טפחים.

הגמרא מספרת שלרבן גמליאל היה עבד שנקרא טבי. פעם אחת בליל חג הסוכות ישן טבי תחת המטה של ר"ג שהיתה בסוכה, וישבו שם רבנים חשובים, והם ביקשו מטבי שיצא משם וישב כאחד האדם. אמר להם ר"ג ראיתם טבי עבדי שהוא תלמיד חכם ויודע שעבד פטור מן הסוכה (עיין סוכה כ' ע"ב). וכשמת טבי עשה לו ר"ג הספד ואמר עליו שכשר היה.

לעיתים חבלי הכביסה של הדייר בקומה העליונה נמצאים מעל סוכת שכנו שבקומה התחתונה, ואמנם בחול המועד לא מכבסים, אבל אם אין לאדם בגד נוסף ללבוש, יכול לכבס את הבגד שהתלכלך לבדו (מבלי להרבות דבר שאינו לצורך המועד) שלא בפרהסיא ולתלות אותו שלא בפרהסיא - ומכל מקום אם אין לו מקום אחר לתלות את הבגד שכיבס אלא על חבלי הכביסה, הדבר מותר. אלא שהתליה של הכביסה מפריעה מאוד לשכן שכן היא מטפטפת בסוכה שלו, וגם הבגדים מסוככים על הסוכה ונפסלת הסוכה במקום שנמצא מתחת לבגדים כל עוד הם נמצאים שם. וגם אם יבוא בעל הסוכה לשכנו שמעליו ויבקש להוריד את הכביסה, אין זה פוסל את הסוכה גם לאחר שהורדה, ואין זה נקרא "תעשה ולא מן העשוי", כי זה לא נאמר אלא אם הסוכה קיבלה את ההכשר שלה מתוך הפסול, וכגון שסיכך מתחת לרעפים ואחרי כן הוריד את הרעפים - אבל אם כבר היתה כשרה, והפסול בא לאחר מכן, לא נשארת הסוכה להיות פסולה לאחר שיסירו את הגורם לפסול שלה. אשר על כן, מהיות טוב אנו ממליצים שהשכן שמהקומה העליונה ירד לשכנו בעל הסוכה ויתנצל בפניו שאין לו בררה אחרת אלא לתלות את הכביסה, מעל סוכתו, וימחל לו על כך, ואולי יתאמו ביניהם זמן שלא נמצא בעל הסוכה בסוכתו כך שלא יזיק ולא יפריע לו הדבר, ובזה מקיים "ועשית הישר והטוב", ומרבה את האחדות שנצטוינו בה בחג זה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il