בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בראשית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

יעקב בן בכורה

ארץ ישראל ותורה

מדוע הוקדמה כתיבת בריאת העולם לפרשת החודש?

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

תשרי תשס"ז
ידועים דברי רש"י שמביא בתחילת הפרשה את דברי ר' יצחק על כך שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים', שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות 7 עממים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

ושמעתי בשעתו מחסיד אחד בשם ר' דוד'ל, וכי מה רוצה ר' יצחק וכי לא צריך לדעת את ההיסטוריה של בריאת העולם?! אלא שר' יצחק רוצה רק תורה, ולכך אמר שגם מה שנכתב פה אינו רק סתם היסטוריה, אלא זו עצמה תורה, ומשום כך פתחה תורה בבראשית.

התורה הקדימה לכתוב את ספר בראשית קודם למצווה ראשונה של קידוש החודש, אין זו רק הקדמה מבחינת סידרי הזמן אלא זו הקדמה מהותית. היות והשורש של קידוש החודש שייך לארץ ישראל, וכדברי חז"ל (סנהדרין י"א) שמצווה זו שייכת אך ורק בארץ ישראל, ופרשת ארץ ישראל היא היסוד והתשתית למצווה הראשונה שנצטוו בה ישראל, ומשום כן פתחה התורה בעניינה שברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

יזכנו הקב"ה להשכיל ולהבין גם את כל עניינה של ארץ ישראל שהיא כולה תורה וכמו שכתב רבינו הגר"א זיע"א על הפסוק: "ויראהו ה' את כל הארץ..." אמן ואמן.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il