בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • לך לך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רויטל בת לאה

אברהם אבינו

ישנה תשוקה לא"י עוד קודם המצווה של ישוב א"י, כי זו מהותו של עם ישראל, א"י הוא קניין אחד כלומר, ערך מיוחד בפני עצמו.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

י"ב בחשוון תשס"ז
2 דק' קריאה

המשנה באבות אומרת: "עשרה דורות מנח עד אברהם", ובהמשך: "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו". מעיר על כך ר' חיים מוולוז'ין - שבתחילה לא נזכר אלא אברהם בלי התואר 'אבינו', ואח"כ נוסף התואר, וביאר כי ישנם דברים המוטבעים בעם ישראל מכח אבותינו, אברהם אבינו שמסר נפשו על אמונתו, הטביע בנו את הכח למסירות נפש על קידוש ה' בכל הדורות. כל הניסיונות של אברהם אבינו היו ליישר הדרך לפנינו. ומוסיף ר' חיים על פי יסוד זה, כי ההתעוררות לאדם פתאום ללכת לארץ הקודש הוא מכח הניסיון שנתנסה אברהם אבינו "לך לך אל הארץ". (אברהם אבינו - הוא כנגד אבות ותולדות, שהם היסוד למה שמוטבע בנו).

יסוד גדול מלמדנו ר' חיים מוולוז'ין, שישנה תשוקה לא"י עוד קודם המצווה של ישוב א"י, כי זו מהותו של עם ישראל, א"י הוא קניין אחד, דהיינו, ערך מיוחד בפני עצמו. וכמו בלימוד תורת הקודש, שאדם לא יכול להגיע לידי תורה אלא ע"י אהבת התורה, ובלא אהבת התורה אין השגות בתורה, וגם אם ישיג, זה לא יתן פרנסה לנפשו, כך יש מדרגה של אהבת א"י שהיא נבלעה בדמנו מכח האמירה לאברהם, "לך לך אל הארץ אשר אראך, מכח ירושת האבות".

וברמב"ן על התורה ( במדבר י"ד י"ז) מקשה - מדוע משה רבנו כשהתפלל על המרגלים, לא הזכיר זכות אבות, ואילו על חטא העגל הזכיר בתפילתו זכות אבות? וביאר הרמב"ן, כיון שזכות אבות לא עומדת לאלו שלא שומרים אמונים לארץ ישראל שניתנה לאבותינו, המרגלים התכחשו לברית אבות ועל כן לא יכול היה להזכיר עבורם זכות אבות.

משום כך אנו אומרים בתפילות, "וזכרתי בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור", זכות אבות באה בד בבד עם ההתדבקות במעשי אבות, וכפי שאמרו חז"ל שחייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי.

ויה"ר שזכות אבות תגן עלינו ועל כ
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il