בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • חיי שרה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

לאה בת חנה

תלמיד טוב - שומע ומוסיף

"מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי" - אברהם זכה לתלמיד נאמן כאליעזר, אם כן על מה היתה תלונתו, וכי כל אחד זוכה להקים תלמיד נאמן שכזה?

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

כ"ו בחשוון תשס"ז
2 דק' קריאה

על הפסוק: "ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו", דרשו חז"ל (יומא כ"ח:)
"המושל בתורת רבו, הוא דמשק אליעזר, אמר רבי אלעזר שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים".

בפרשיות הקודמות כשהובטח לאברהם, "אל תירא אברם אנוכי מגן לך", שאל אברהם: "מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי, ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר", ופרש"י שם: "שהיה דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים". ויש להבין, הרי אברהם זכה לתלמיד נאמן כאליעזר, הדולה ומשקה, ואם כן על מה היתה תלונתו, וכי כל אחד זוכה להקים תלמיד נאמן שכזה?

היחס הנכון שבין תורת הרב לדברי התלמיד, הוא להעמיד תלמיד, שמלבד ששמועותיו של רבו בהירות לו, יהיה בו כח להיות מוסיף והולך על פי מה ששמע וקלט מרבו כלשון המשנה. אברהם אבינו ראה בזקן ביתו אליעזר שהוא דולה מתורת רבו ומשקה לאחרים, אבל אין לו משלו ולא כלום, ועל כן ביקש אברהם: "מה תיתן לי... ובן ביתי הוא דמשק אליעזר" - תלמיד נאמן, שאין בו כוחות רוחניים עצמאיים להיות מוסיף והולך, ואילו התורה היא פרה ורבה מגדלת ומרוממת. על הפסוק: "תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצאת בשפתיו" (מלאכי ב'), דרשו חז"ל (ירושלמי פאה): תורת אמת - דברים ששמע מפי רבו, ועולה לא נמצא בשפתיו - אפילו דברים שלא שמע מרבו. כלומר, האמת היא מה שלמד מרבו, ובנוסף לכך יש לו משלו אפילו שלא שמע מרבו, כמובן בתנאי שדברים אלו שאובים מתורת רבו, שאינם בגדר עוולה.

ובגמרא מסכת סוטה אמרו: "בעקבתא דמשיחא חכמת סופרים תסרח", מה שייך לומר על חכמה תסרח? נראה לבאר ע"פ מה שכתוב במסכת מקוואות, שדנה האם מים סרוחים ראויים למקווה, מים סרוחים הם מים שאינם נובעים אלא עומדים במקום אחד. על זה אמרו חז"ל שבעקבתא דמשיחא תהיה תקופה שהחכמה לא תהיה נובעת, תחסר לה החיוּת השומעת ומוסיפה. גם בתלמוד תורה יש עניין של פריה ורביה כמבואר בספרים (פנים יפות עה"ת ועוד) להיות נאמן למקור, לתורת רבו ועל פיה להוסיף ציצים ופרחים בתורה. ד' יזכנו להידבק בתורתו, וביראתו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il