בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת אשר

צניעותה של רחל

צניעות זה לא רק עניין של מדות, צניעות היא חומר שמשמר את כל מה שקיים, של כל מדרגה שאדם משיג.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

י"ז בכסלו תשס"ז
2 דק' קריאה
הגמרא במסכת מגילה (דף י"ג:) אומרת
"אמר ר' אליעזר 'לא יגרע מצדיק עיניו' (איוב ל"ו), בשכר צניעות שהייתה בה ברחל זכתה ויצתה ממנו שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאה ממנו אסתר...".

צניעות זה לא רק עניין של מדות, צניעות היא חומר שמשמר את כל מה שקיים, של כל מדרגה שאדם משיג. כן ניתן ללמוד מדברי חז"ל בעניין שבירת הלוחות, כפי שמבוארים ברש"י (שמות ל"ד ג'):
"'ואיש לא יעלה עמך', הראשונות על ידי שהיו בתשואות, קולות וקהלות, שלטה בהן עין רעה, אין לך מדה יפה מן הצניעות".

הסיבה שהיה כשלון בלוחות הראשונות היא, שהלוחות נִתנו בפומבי, לעומת זאת הלוחות השניים נִתנו בצניעות, והצניעות משמרת את הלוחות לעולם. כל העניינים הרוחניים והגשמיים קיימים על ידי צניעות, כשאדם רוכש משהו, אם הוא לא צנוע בזה, הדבר פחות קיים.כך גם בנוגע לנישואין כשנעשה בצניעות, מתקיים.

צניעות זו שמרה את הברית, המהר"ל מדבר על כך שצניעות ופנימיות חד הם. (עי' בגבורות ד' פרק כ' ואור חדש על מגילת אסתר עמ' נ"א ופ"א ועוד). אם אין צניעות אין פנימיות, הכל ביתר חיצוניות. וכדי לשמור, לקיים, צריך להיות בפנימיות.

גם בעניינים של תורה יש ברית של צניעות. הרמב"ם כותב (הל' ת"ת פרק ג'): "וכל היגע בתלמודו בצנעה מחכים שנאמר ואת צנועים חכמה". יש ברית של תורה, והברית של תורה היא בצניעות, צניעות היא לא רק בעניינים גשמיים. בזה שהתורה צריכה להתקיים, יש ברית מיוחדת לצניעות: "ואת צנועים חכמה". הצניעות הזאת היא ירושה מרחל אמנו.

הקב"ה יזכנו להדבק במידתה של רחל אמנו, כדברי הנביא (מיכה ו'):
"הגיד לך אדם מה טוב ומה ד' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il