בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • בא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רפאל בן יוסף

קידוש החודש וארץ ישראל

עניינה של ארץ ישראל הוא העומד ביסוד מצוות קידוש החודש והבלטת ערכה של ארץ ישראל ושל חכמי ארץ ישראל היא התשתית למצווה הראשונה בה נצטוו ישראל.

undefined

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל

ז' בשבט תשס"ז
2 דק' קריאה
"ויאמר ד' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה". ודרשו חז"ל: "ישראל קדשינהו לזמנים", בית הדין הוא שקובע את מועדי השנה, שלא כקדושת שבת שהיא קביעא וקיימא.

ידועים דברי רש"י בתחילת ספר בראשית שהביא את דברי ר' יצחק - שהתורה הייתה אמורה להתחיל מפרשה זו של קידוש החודש, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ולמה פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו, להבליט את ערכה של ארץ ישראל שברצונו נתנה לנו. וכוונת הדברים, שאין כאן חילוף או שינוי סדר כתיבת התורה, אלא עניינה של ארץ ישראל היא יסודה של קידוש החודש. שהרי אין מקדשין את החודש אלא בארץ ישראל, כדברי הגמרא בסנהדרין, והבלטת ערכה של ארץ ישראל, היא התשתית למצוה הראשונה שהיא קידוש החודש.

ובגמרא (ר"ה ט"ז) אמרו: "חייב אדם להקביל פני רבו ברגל", והסביר בשו"ת הרמ"ע מפאנו דברים נפלאים מדוע דווקא ביו"ט יש ענין מיוחד ונוסף לקבל פני רבו - היות וחכמים ובית דין הם המקדשים את החודש, וקביעת המועדים תלויה בהסכמתם, זהו הזמן הנאות להתקשרות נוספת לחכמים, באותם הזמנים שנקבעים על פיהם (עיין שו"ת הרמ"ע מפאנו סוף סימן ו'). ובמיוחד לפי מה שכתב הנודע ביהודה (או"ח צ"ד): שיש גם על הרב שפע קדושה שיכול להשפיע ממנו על תלמידיו.

וברמב"ם נפסק (הלכות קידוש החודש א' ח'): "אין קובעין חודשים אלא בארץ ישראל, שנאמר: 'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'". ובגמרא (ברכות ס"ג) אמרו על ר"ע שעיבר שנים בחו"ל משום שלא הניח כמותו בארץ ישראל. וברמב"ם הנ"ל מדגיש שהוא בתנאי "שנסמך בארץ ישראל", וכוונתו, שאם נסמך בארץ ישראל, אם כן גם כשיצא לחו"ל, הרי כל תורתו היא מארץ ישראל, ובכך הוא מקיים את הפסוק, כי מציון תצא תורה, הנדרש על קידוש ועיבור שנים. משום כך, בברכת החודש אנו מזכירים: "הוא יגאל אותנו בקרוב ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ", כיון שקביעות החודש מקומה בארץ ישראל.

ויה"ר שנזכה להידבק בתורה וחכמיה, ולספוג מאורה בא"י המח
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il