ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

עכו"ם שקידש בזמן הזה ;">

בית מדרש גמרא יבמות Bookmark and Shareגירסת הדפסה האזן לשעור (58 ד') הורד mp3
שלח לחבר צפה בשיעור (58 ד')

כ"ג אדר תשס"ז

עכו"ם שקידש בזמן הזה

מסכת יבמות: דף טז'נערך על ידי הרב

מוקדש לעלוי נשמת
רחל בת יקוט

מקורות לשיעור
יבמות ט"ז אמר רב יהודה...עכו"ם שקידש וכו'
רש"י שם ותוס' ד"ה:עובד
תוס' ד"ה:בדוכתא דקביעיה
שם חכמת שלמה על דברי התוס' בד"ה עכו"ם שקידש
אבני מילואים סימן ד' ס"ק י"ג באמצע דבריו "שוב ראיתי בחידושי מהרש"ל "
ערוך לנר שם בסוגיא על דברי התוס':בדוכתא דקביעיה
רמב"ם פרק ד' מהלכות מאכלות אסורות הלכה ד' ובמ"מ שם
רמב"ם פרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה הלכה כ"ז השגת הראב"ד והמ"מ שם
רמב"ם שם כ"ה-כ"וחזרה למעלה

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il