בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • יבמות
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

מסכת יבמות: דף טז'

עכו"ם שקידש בזמן הזה

הסבר בדברי התוס' מדוע חוששים לקידושי גוי כיוון שסובר כר"ע ובקושיית המהרש"ל שא"כ אין הקידושין תופסים; הסבר בדודכתיה דקביעה - שני סוגי רוב: א.המברר ב.שאינו מברר, והנ"מ ביניהם.

undefined

הרב חיים כץ

כ"ג אדר תשס"ז
58 דק' צפיה
מקורות לשיעור
יבמות ט"ז אמר רב יהודה...עכו"ם שקידש וכו'
רש"י שם ותוס' ד"ה:עובד
תוס' ד"ה:בדוכתא דקביעיה
שם חכמת שלמה על דברי התוס' בד"ה עכו"ם שקידש
אבני מילואים סימן ד' ס"ק י"ג באמצע דבריו "שוב ראיתי בחידושי מהרש"ל "
ערוך לנר שם בסוגיא על דברי התוס':בדוכתא דקביעיה
רמב"ם פרק ד' מהלכות מאכלות אסורות הלכה ד' ובמ"מ שם
רמב"ם פרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה הלכה כ"ז השגת הראב"ד והמ"מ שם
רמב"ם שם כ"ה-כ"ואת המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il