בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • הקרקע והפירות
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

שמעון בן מזל

undefined
2 דק' קריאה
חיוב שמירת הלכות השמיטה בגינה ובשדה זהה.
ההכנות לקראת שנת השמיטה יעזרו לבעלי הגינה לשמור על גינתם ולהימנע ממעבר על איסורים.

ההכנות בשישית:
כל מה שניתן לבצע בשנה השישית אין לדחותו לשנת השמיטה. לכן, במידת האפשר, כדאי לשתול בשישית גידולים שמצריכים פחות טיפול בשנה השביעית.

לפני ראש השנה של השביעית:
דישון - יש לדשן את הגינה, בחומרים המתפרקים לאורך זמן, כדי להמנע מדישון בשביעית כמה שאפשר.
גיזום - יש לבצע גיזום (אם יתעורר צורך בגיזום תוך השביעית עיינו לקמן בהוראות).
קשירה - יש לקשור העצים ולחזקם במידת הצורך.
ריסוס - יש לבצע ריסוס כנגד גדילת עשבים שוטים והתפשטות הדשא.
נטיעה - עצי פרי מגולי שורש מותרת עד ט"ו באב .
עצי סרק מגולי שורש מותרת עד ט"ו באלול.
עצים עם גוש אדמה שיכולים לחיות בו שבועיים, מותרת עד ראש השנה.
פריסת מרבדי דשא מוכנים - מותר לפרוס עד ר"ח אלול.
שתילת דשא - יש לסיים עד לר"ח תמוז.
זריעה - מותרת עד ג' ימים קודם ראש השנה . בפרחים בעלי ריח יש להקדים מספיק זמן, כך שהנביטה תהיה עוד בשנה השישית.

הטיפול בשביעית:
הפעולות המותרות בשנה השביעית הינן רק לצורך שמירת הקיים ולא תוספת או שיפור .
כיסוי שורשים - עץ שנתגלו שורשיו ויש חשש ברור שימות אם לא יכוסה - מותר לכסות שורשיו בעפר .
גיזום וזמירה - לצורך הצלת העץ (ולא הפירות) יעשה רק במידה הנחוצה, בדיוק.
גדר חיה - למטרת נוי מותר, אם נעשה כדי לשמור על המצב הקיים, בתנאי שהגדר כבר מלאה לחלוטין, ואין כאן מטרה למלא חללים שבה.
כיסוח דשא - למטרת נוי מותר, אם נעשה כדי לשמור על המצב הקיים, בתנאי שהדשא כבר מלא לחלוטין, ואין כאן מטרה למלא חללים שבו.
עטיפת פירות בנילון- מותרת אם מטרתה להגן עליהם .
עידור - מותר אם ברור שבלעדיו יגרם נזק לעצים .
השקיה - שמטרתה למנוע פגיעה בצמחים מותרת, ואז יש שהתירו להשקות באופן חופשי. במקום שיש השקיה ממוחשבת, אם ניתן, כדאי לתכנת המחשב עוד בשנה השישית.
זיבול ריסוס ודישון - מותר רק כדי למנוע נזק וכאמור יש להשתדל לעשותו עוד בשישית.

מותר לבצע עבודות בגינה שברור שמטרתם אינה פיתוח הגינה .
זמירה - במקרה שהענפים גדלו ומפריעים להילוך האנשים , או שזקוק לענפים עצמם, הזמירה מותרת בתנאי שהיא נעשית בשינוי ובדרך שמוכח איננה זמירה לצורך העץ או הפירות כגון שזומר רק מצד הדרך. אם מדובר בעצי פרי יש להזהר שלא להשחית פירות תוך כדי הגיזום . לכן אין לגזום גדר חיה של וורדים בעלי ריח.

קטיפת פרחים - ללא ריח מותרת, באופן שניכר שאין מטרתו לגדל גל חדש .
סיקול - מותר אך ורק אם זקוק לאבנים. צריך לעשות זאת בדרך שתוכיח זאת כגון על ידי אי סיקול כל השטח וכל האבנים.
עציצים: עציצים המונחים בגינה, גם אם אינם נקובים דינם כגינה עצמה .
עציצים שאינם נקובים או שיש מתחתם צלחת והם תחת תקרה וי"א שצריך גם דפנות - אין בהם דין שביעית.
עציץ שנשבר, המונח בחממה או בבית, ניתן להעבירו עם העפר שעל השרשים לעציץ אחר, ובתנאי שיכול להתקיים עם העפר שנשאר למשך שבועיים.

תשובות נוספות בעניני שמיטה ניתן למצא בשו"ת "במראה הבזק" חלקים ג, ה, ו
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il