בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • בין אדם לחברו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט ז"ל

20. מדבר שקר תרחק

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כסלו ה'תשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
הפעם נדבר על מידת האמת ובהתרחקות מדבר שקר שנאמר: "מדבר שקר תרחק".
אמרה תורה "תרחק" - הווי אומר: לא רק יש להמנע משקר גמור ומכוון, אלא יש להתרחק מדבר שקר לגמרי, דהיינו אפילו אינך אומר שקר ממש אלא אומר אמת, אבל אינך אומר אותה בשלמות, וע"י כך אתה מטעה את השומע והוא מבין את הדברים לא כפי שהם באמת, על זה נאמר: "מדבר שקר תרחק". וכבר אמרו בתלמוד, מכות כ"ד: על מי נאמר - "ודובר אמת בלבבו"? על הנהגה כהנהגתו של רב ספרא, שהיה לו חפץ אחד למכור, ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא קריאת-שמע, ואמר לו: "תן לי את החפץ בכך וכך דמים", ולא ענהו מפני שהיה קורא קריאת שמע. סבר הקונה שרב ספרא שותק מפני שאינו רוצה למכור לו במחיר שהציע. הוסיף הקונה ואמר: "תן לי במחיר גבוה יותר, בכך וכך". לאחר שסיים רב ספרא את קריאת שמע, אמר לקונה: "אני מוכר לך את החפץ במחיר הראשון הנמוך שאתה אמרת, כי למחיר הזה היה בדעתי ליתנו לך בליבי, ולא אשנה את שהיה בליבי". להודיעך עד היכן חובת האמת מגעת. כבר סיפרו חכמים על מקום אחד שהיו אנשים זהירים בלשונם ומדברים דברי אמת בלבד, ובאותו מקום לא מת אדם לפני זמנו. בא לשם אדם אחד ממקום אחר ונשא אישה באותו המקום, ונולדו להם שני בנים. יום אחד אשתו היתה עסוקה בדבר שהצניעות יפה לו, והנה באו שתי שכנות ודפקו על הדלת ושאלו היכן אשתו. חשב הבעל שאין זה מן הנכון לספר מה עושה אשתו, ואמר להם שהיא לא נמצאת. כעבור זמן קצר מתו שני ילדיהם. באו אנשי המקום ואמרו: "מה זה שמתו הילדים? הרי במקומנו אף אחד לא מת טרם זמנו" אמר להם את אותו מעשה, שהוא נאלץ לומר דבר לא נכון. אמרו לו אנשי המקום: "בבקשה ממך צא ממקומנו ואל תביא אלינו מוות בטרם עת".

האמת היא אחד מן העמודים שהעולם עומד עליו. "על שלושה דברים העולם עומד על האמת על הדין ועל השלום". וחותמו של הקב"ה אמת, והקב"ה הזהיר על האמת אזהרה רבה: "דברו אמת איש אל רעהו". וישעיהו: "ויאמר אך עמי המה בנים לא ישקרו". ונקראה ירושלים "עיר האמת" וכמו שהאמת אהובה כך ההיפך מהאמת מתועב, כנאמר במשלי: "תועבת ה' שפתי שקר". ואמרו חכמים: "כך עונשו של בדאי, שאפילו אמר אמת, אין שומעין לו". מאבדים את האמון בו, אי אפשר לסמוך עליו, אינו אמין. לעומת זאת, מי שנזהר בלשונו ומתרחק מדבר שקר, מילתו מילה, "הן" שלו "הן", "ולאו" שלו "לאו". איתו אפשר לנהל עסקים, עליו אפשר לסמוך. "הן צדק" - שיהא "הן" שלך צדק ו"לאו" שלך צדק. דברים אלו כל כך פשוטים שבעצם מיותר לדבר עליהם, וכי מי לא מבין כמה חשוב לדבר אמת ולהתרחק מדבר שקר, וכי צריך להסביר את הדברים? אך מאידך במציאות, לא קל להזהר בזה כפי שצריך, ועל כן נכון לחזור לעיתים קרובות ולעסוק בדברים הפשוטים, ע"מ להתחזק ביישום הדברים בפועל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il