בית המדרש

  • מדורים
  • הרב אברהם שפירא
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב אברהם אלקנא שפירא זצ"ל

הכל לפי האמת ובאהבה

גדלות הרב בתורה, ומידת האמת שהיתה טבועה בכל הליכותיו.

undefined

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר

ב חשוון תשס"ח
2 דק' קריאה
משחר ילדותו היה הרב ע"ה גדול מאוד בתורה. בספריו רואים חידושים שכתב כבר בהיותו בחור. הגאון בעל 'אבן העזר' והרב צבי פסח פרנק הוציאו ספרים, וביקשו אותו שיכתוב להם הערות. הוא כתב להם, והם השיבו לו והתפלפלו בדבריו. הם היו כבר אז גדולי עולם וזקנים, והוא רק בחור. מכאן רואים את מעלתו בתורה, מעלה נפלאה מאוד. גם באותם ימים דבר כזה לא היה מצוי. כשמוסיפים לזה עוד כשמונים שנה של תורה, פסיקה והנהגת הציבור – אפשר רק לתאר לאילו מדרגות גבוהות הגיע הרב בכל מקצועות התורה.
כמו כן, הרב היה איש אמת. לפני כמה ימים סיפרתי בבית הרב שהטילו עלי לכתוב פסק לעגונה שבעלה היה מראשי עולם התחתון. התחלתי ללמוד את התיק, והבנתי שהבעיה סבוכה ביותר. לאחר זמן שמעתי שלרב היתה דעה בעניין. ביררתי, והסתבר שאחד מאנשי העולם התחתון, שהיה חשוד ברצח, חזר בתשובה כשהיה בבית הסוהר, והוא הודיע לרב הראשי של המשטרה שיש לו מה לומר בעניין, אבל הוא לא נותן אמון באיש אלא רק ברב הראשי לישראל, הרב שפירא. הרב שוחח עמו, וסיפר לי אחר-כך שמדברי האסיר הוא הבין שהבעל אינו בחיים.
לאחר שבדקתי את העניין, פניתי שוב לרב שפירא ואמרתי לו שיש כאן בעיה הלכתית כלשהי. הרב אמר לי שאני צודק, ושיש לחשוב עוד על העניין. על אף שהרב שפירא היה אדם גדול, הוא הודה לדברי ולא בוש. עמלתי רבות בתיק, ומצאתי דרך להיתר. התקשרתי לרב שפירא ואמרתי לו את ההיתר שלי, אפילו שפחדתי מעט, כי חשבתי שאולי יפריע לרב שאני מביא רעיון אחר ממה שהוא הציע. הרב הסכים לדברי ושמח, וענה לי בהתלהבות ובשמחה שאי אפשר לתארה. הוא שמח מעצם העובדה שיש דרך להתיר בלי בעיות הלכתיות. מכאן רואים את אהבת התורה שלו ואת גדולתו.
מאז נבחרתי לרב ראשי היו מאבקים רבים, והייתי עם הרב בקשר. הוא מעולם לא נשא פנים לאיש אלא רק לאמת, והוא עמד נגד כל מיני אנשים, אפילו שהיו ב'קו' שלו. היום יש כל מיני ארגונים, כמו ארגוני נשים דתיות, שיש להן נטייה שלא לפי הדת. הרב עמד נגדם בתקיפות, אפילו שהיו מתלמידיו. הכול באהבה גדולה, אך לפי האמת.
לאחר פטירתו אנו חסרים חיסרון גדול, ויהי רצון שיהיה מליץ יושר על כל בית ישראל.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il