בית המדרש

  • מדורים
  • סיפורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

סולם אל השמים

ר' נתן ניעור משנתו. דמותו של האדם בעל הפנים המאירות ודבריו המעטים ומשיבי הנפש נחרטו היטב במוחו. הוא תמה: היכן נמצא אברך בעל פנים מאירות שכאלו, שבמילים ספורות חיזק אותי ונסך בי חיים חדשים?! לבו פעם בחוזקה. בטוח היה כי מן השמים מרמזים לו דבר-מה, אך לא ידע מהו.

undefined

עודד מזרחי

כסלו תשס"ח
3 דק' קריאה
באחד ממוצאי השבתות ישב ר' נתן בסעודת 'מלווה מלכה' בין תלמידיו של רבי לוי-יצחק מברדיטשוב, שהתוועדו בצוותא בדברי תורה וחסידות. השולחן חסר מיני מזונות, והחסידים חיפשו שליח שיצא להביא עבורם בייגל. הפור נפל על ר' נתן, החסיד החדש, והוא יצא מיד לכיוון האופה.
בהילוכו הרהר: גם כעת, כשכבר זכיתי להסתפח על עדת החסידים, איני מוצא את מקומי ועדיין יש לי עליות וירידות. האם לכך נוצרתי, לקנות בייגל?!...
אמנם חש באור העצום היוצא מבית מדרשו של הבעל שם טוב, אך הדלת עדיין נעולה בפניו. הוא כבר זכה לראות כמה צדיקים והתחמם לאורם, אבל מה יהיה איתו?! מתי ירווה את צמאונו לאביו שבשמים?! הוא פרץ בבכי גדול. יותר אינו יכול לסבול. ריבונו של עולם, זעק בלבו, מה יהיה בסופי?
מרוב צערו נשכחה מלבו שליחותו, ובמקום להמשיך לבית האופה נשאוהו רגליו לאחד מבתי הכנסת שבדרך. הוא נכנס לעזרת נשים, נטל ספר תהלים והחל לקרוא בבכיות עצומות, התגלגל על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים ולא היה מסוגל להירגע. האברך הצעיר בכה, ובכו עמו שמים וארץ...
ר' נתן קם מהרצפה והמשיך לומר את הפרק השני. בסיומו שוב נשכב על הארץ, חפץ היה שייפתחו בפניו שערי שמים. הוא המשיך לקרוא בבכייה וכשהגיע לפרק נ', נפל על הרצפה נטול כוחות וחסר אונים, כשלבו שבור בקרבו.
הוא שכב על הארץ בלי כוח להתפלל, עיניו נפוחות מדמע, וכל שאיפתו היא שיזכה לדבקות אמיתית בבוראו. כך המשיך בבכיותיו זמן רב, עד שנרדם. והנה בשנתו ראה חלום נורא.
בחלומו סולם גבוה מוצב ארצה, וראשו מגיע השמימה. והנה הוא מתחיל לעלות בשלבי הסולם, עולה שלב ועוד שלב, ולפתע אינו יכול להחזיק מעמד, מועד ונופל על הארץ. הוא מתחזק ומתחיל לעלות שוב. הפעם הוא מצליח להעפיל גבוה יותר, אך לפתע שוב הוא מתמוטט ונופל. הפעם הנפילה גדולה יותר, אך בכל זאת הוא מנסה לעלות שוב. הוא עולה מעלה אחר מעלה, הנה הוא כבר כמעט מגיע לקצה הסולם... עוד רגע קט והוא בשלב העליון, שראשו בשמים... ולפתע הוא מועד ונופל לתהום בחבטה עזה פי כמה מקודמתה. ענן, חושך וערפל מקיפים אותו מכל עבר ודיכאון עצום משתלט עליו - הרי כבר הגיע לשאיפתו, ועתה נפל מטה-מטה. האם יוכל אי פעם להתאושש מנפילתו האנושה ולעלות שוב? אבריו שבורים ורצוצים מעוצם החבטות העזות שספג. הוא עומד על סף ייאוש, ואיננו מסוגל לעלות עוד...
עודו שוכב חסר אונים, והנה צצה לפניו דמות אברך צעיר, בעל פנים מאירות באור יקרות. ר' נתן קם ממקומו נבוך ונרעש.
איש האלקים שנתגלה לפניו, פתח את פיו ואמר: "המשך לטפס, אך החזק עצמך בי היטב!"
ר' נתן ניעור משנתו. דמותו של האדם בעל הפנים המאירות ודבריו המעטים ומשיבי הנפש נחרטו היטב במוחו. הוא תמה: היכן נמצא אברך בעל פנים מאירות שכאלו, שבמילים ספורות חיזק אותי ונסך בי חיים חדשים?! לבו פעם בחוזקה. בטוח היה כי מן השמים מרמזים לו דבר-מה, אך לא ידע מהו.
לפתע נזכר, כי הוא באמצע שליחות לקנות בייגל... הוא התנער בזריזות, מיהר אל האופה ושב עם מיני המזונות לבני החבורה. הם היו עדיין מסובים. כשנכנס, שאלוהו לסיבת התעכבותו למשך שעות ארוכות. הוא דחה אותם בתירוץ כלשהו והצטרף אליהם. זמן רב שהה ר' נתן במחיצתו של הצדיק מברדיטשוב וחסידיו, ולאחר מכן שב לבית אביו בנמירוב.
שנה חלפה, והחלום כמעט פג מזיכרונו של ר' נתן. הוא עדיין התפתל בייסוריו הרוחניים: מתי אבוא ואראה פני אלקים?!...
הפעם נסע עם חבריו להתוודע לצדיק נוסף ששמעו הגיע לאוזנם. הם הגיעו לשערי ברסלב. במבוא העיר ירדו מעגלתם ונכנסו לבית הראשון בעיירה, שהיה לשמחתם ביתו של אחד החסידים, ר' ברל. הוא קיבלם בסבר פנים יפות, וכששמע מהי מטרת בואם לברסלב, החל לשוח בפניהם בהתלהבות על דרכו הנפלאה של רבי נחמן, המסוגלת להוציא את האדם מגשמיותו ולהעלותו למסילה הנכונה בעבודת הבורא. הוא גם סיפר להם כמה אותות ומופתים שהיה עד להם. דבריו הלהיבו אותם מאד, ותשוקתם לחזות בפני איש האלקים גברה.
ר' נתן נכנס אל הקודש פנימה, ועיניו הביטו בדמותו של רבי נחמן. כשנפגשו מבטיהם, נפלה על ר' נתן יראה גדולה עד מאוד: היה זה איש האלוקים שראה לפני שנה, באותו חלום לילה בטפסו על הסולם שראשו הגיע השמימה.
ההמשך ידוע בדברי הימים: הוא הפך לתלמידו הגדול ולמפיץ מעיינותיו.

יצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם odedmiz@actcom.co.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il